Showing all 5 results

หมวกสตรีทสีขาว INFINTE

      หมวกทรงแบรนด์ งาน INFINITE  เป็นหมวกทรงแบรนด์ สีขาวเนื้อผ้าคอตตอนเกรดพรีเมี่ยม มีงานปักบริเวณชิ้นหน้าหมวกด้านหน้า 1 ตำแหน่ง ปักด้วยด้ายสีดำ  ชิ้นหน้าหมวก 6 ชิ้น พิเศษ ไม่มีรูระบายอากาศบริเวณตัวหมวก มีกระดุมหมวกสีขาวสีเดียวกับเนื้อผ้า  ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวก เพียง 100 ใบ ระยะเวลาผลิต 35-45 วัน หลังจากยืนยันงานผลิต


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกทรงแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : มารตรฐาน
กระดุมหมวก : สีขาวสีเดียวกับเนื้อผ้า
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มีรูระบายอากาศ

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแบรนด์สีดำ Baby

    เปรียบเทียบตัวอย่างหมวกแบรนด์ที่มีรูระบายอากาศและกระดุม กับ หมวกแบรนด์ที่ไม่มีรูระบายอากาศและกระดุมหมวก แต่ความยาวปีกหมวกสั้นเท่ากัน เนื้อผ้าค๊อตต้อนเหมือนกัน ชิ้นหน้าหมวกอัดกาวทั้ง 2 ใบ มีงานปักบริเวรด้านหน้าหมวก 1 ตำแหน่ง ปักด้วยด้ายสีขาว โลโก้ขนาดใหญ่ บริเวณหางหมวกเป็นบัคเคิลเหล็กมาตรฐานสีเงิน

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็กสีเงิน
กระดุมหมวก : มีกระดุม และ ไม่มีกระดุม
รูระบายอากาศ : มีรูระบายอากาศ / ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เปรียบเทียบความเหมือนและต่างกันของหมวกทรงแบรนด์ทั้ง 2 แบบ

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า
สีงานปัก : สีขาว

หมวกแบรนด์สีล้วน GDWTHAI

     เปรียบเทียบตัวอย่างหมวกแบรนด์สีขาวและสีดำ เนื้อผ้า คอมทวิว ซึ่งลักษณะเนื้อผ้ามีความคล้ายกับเนื้อผ้าค๊อตตอน แต่เมื่อสัมผัสเนื้อผ้าจะมีความไม่นุ่มเท่ากับเนื้อผ้าค๊อตตตอน และมีความสากมือมากกว่า  แต่มีความพรีเมี่ยมและความคลาสสิคต่างจากหมวกเนื้อผ้าค๊อตตอน  มีงานปักบริเวณด้านหน้า 1 ตำแหน่ง   หมวกสีขาวปักด้วยด้ายสีดำ / หมวกสีดำปักด้วยด้ายสีขาว  บริเวรหางหมวกจะเป็นบัคเคิลเหล็กมาตรฐาน


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกทรงแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : คอมทวิว
สีหมวก : สีขาว /สีดำ
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็กสีเงิน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก
สีงานปัก : สีขาว / สีดำ

หมวกแบรนด์สีล้วน นก

รับผลิตหมวกทรงแบรนด์ขั้นต่ำในการผลิตเพียง 100 ใบ สูงสุดในการผลิตมากกว่า 10000 ใบ หมวกทรงแบรนด์มาตรฐานปีกหมวกสั้น ความยาวรอบหัวมาตรฐาน  งานปักหมวกสามารถเลือกตำแหน่งงานปักได้ ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นหน้าหมวก / ด้านข้างหมวก / ด้านหลังหมวก นอกจากนี้หมวกทรงแบรนด์ลูกค้าสามารถนำ ลาเบล สินค้าของลูกค้ามาให้เราเย็บเพิ่มเติมได้ หากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งผลิตหมวกกับโรงงานของเราสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : ค๊อตตอน
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็กสีเงิน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับผ้าหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับผ้าหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก
สีงานปัก : สีกรมท่า

หมวกแบรนด์สีแดง YUPJ

     แบบตัวอย่างหมวกแบรนด์ หรือหมวกแก๊ปแบบพิเศษที่ลูกค้าได้ติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเราโดยหมวกแบรนด์นั้นจะมีลักษณะปีกหมวกที่สั้นกว่าเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในปัจจุบันโดยสามารถเพิ่มงานปีกโลโก้ได้ หรือเปลี่ยนสายรัดหมวกให้ดูพรีเมี่ยมเพิ่มขึ้นได้

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก :
สีหมวก :
รหัสสีผ้า :

หางหมวก :
กระดุมหมวก :
รูระบายอากาศ :
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก :
ตำแหน่งงานปัก :
สีงานปัก :