แบบหมวกคลุมหน้า

หมวกคลุมหน้า หมวกตกปลา หมวกกันแดด คุณภาพดีตัวอย่างผลงานแบบหมวกที่ทางโรงงานของเราได้ทำให้กับลูกค้า โดยหมวกคลุมหน้านั้นมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายทรงเดียวกัน สามารถกำหนดแบบหมวก สีหมวกและงานปักหมวก พร้อมทั้งมีบริการออกแบบ artwork ให้กับลูกค้าได้ตรวจสอบ

Showing all 3 results

หมวกคลุมหน้า ALS

     หมวกคลุมหน้าแบบโรงงาน ชื่องานจากลูกค้า  ALS เป็นหมวกคลุมหน้ารูปแบบที่ใช้ภายในโรงงาน เอาไว้ใช้กันฝุ่น และเป็นระเบียนในการแต่งกาย โดยเป็นหมวกสีเทา เพิ่มตีนตุ๊กแก ให้กับชิ้นปิดปาก พร้อมลูกค้าได้ทำการเพิ่มงานปีกโลโก้ 1 ตำแหน่ง ในส่วนชิ้นหลังของตัวชิ้นกันแดด

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกคลุมหน้า
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามฝ่ายขาย
สีหมวก : สีเทา
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ส่วนด้านหลังชิ้นผ้าคลุมผ้า
สีงานปัก : 3 สี

หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส

     หมวกคลุมหน้า งานแกรนด์เนส เป็นหมวกที่ลูกค้าได้เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยแบบหมวกคลุมหน้าเป็นหมวกที่มีรูปแบบกาารผลิตเป็นทรงหมวกแก๊ป มีการติดในส่วนคลุมหน้าหรือปิดปาก โดยสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนตัวหมวกที่เป็นหมวกแก๊ป และส่วนที่เป็นชิ้นเอาไว้บังแดด บังฝุ่น และรายละเอียดของหมวก คลุมหน้างานแกรนด์เนส ลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีน้ำตาลทั้งใบ พร้อมทั้งเพิ่มงานปีก 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกคลุมหน้า
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีน้ำตาล
รหัสสีผ้า : สอบถามสีผ้ากับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลือนพลาสติก
กระดุมหมวก :สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มส่วนปิดปากเพื่อป้องกันแดดและฝุ่น

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 4 สี

หมวกคลุมหน้า โรงงาน

     หมวกโรงงาน รูปแบบหมวกคลุมหน้า โดยลูกค้าจากทางโรงงานติดต่อเข้ามาสั่งผลิตหมวกคลุมหน้าเพื่อใช้ในโรงงาน โดยเป็นหมวกสีเทาล้วนทั้งใบ รูปแบบตัวหมวกเป็นหมวกทรงเวียดนาม พร้อมเย็บติดเข้าไปกับส่วนปิดปาก หรือส่วนคลุมหน้า โดยส่วนที่เป็นจุดปิดปากมีการติดส่วนแป็ก เอาไว้ใช้ปิดส่วนคลุมหน้า

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกคลุมหน้า
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : สีเทา
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ไม่มีหางหมวก
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : –
ตำแหน่งงานปัก : –
สีงานปัก : –