แบบหมวกเวียดนาม

หมวกเวียดนาม หมวกรูปแบบพิเศษที่ได้รับความนิยม หรือหมวกทรงถัง เป็นแบบหมวกที่ทางโรงงานผลิตหมวกของเราได้มีบริการรับทำหมวกให้กับลูกค้าโดยสำหรับหมวกเวียดนามนั้น ลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดหมวกทั้งในเรื่องของสีหมวก หรืองานปักโลโก้ได้ เหมาะสำหรับทำเป็นหมวกพรีเมี่ยม หมวกแจก หมวกแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

Showing all 10 results

หมวกเวียดนาม Beervana

     บริการรับทำหมวกพรีเมี่ยม ตัวอย่างแบบหมวกเวียดนาม Beervana เป็นหมวกสีล้วนทั้งใบ โดยลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีดำ พร้อมทั้งมีงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกเวียดนาม CHIVIT

     โรงงานผลิตหมวก บริการรับทำหมวกเวียดเวียดนาม ผลงานการผลิตหมวกให้กับลูกค้า จากทาง CHIVIT ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกเวียดนามสีกากีอ่อน พร้อมทั้งมีการเพิ่มงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งด้านหน้ากระเป๋า

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกากีอ่อน
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกเวียดนาม Gang

     งานผลิตหมวกจากลูกค้าจากทาง Gang ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกเวียดนาม โดยลูกค้าได้กำหนดรายละเอียดของหมวกเวียดนามไว้โดยได้เลือกสีน้ำตาลล้วนทั้งใบ พร้อมทั้ง ได้เพิ่มตำแหน่ง งานปัก 1 ตำแหน่งชิ้นหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีน้ำตาล
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกเวียดนาม Nvidia

     ลูกค้าแจกแบรนด์ Nvidia ได้เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยลูกค้าต้องการสั่งทำหมวกจำนวน 300 ใบ เพื่อเอาไปใช้แจกเป็นของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า โดยเป็นหมวกเวียดนามสีดำล้วนทั้งใบ พร้อมงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่งคือชิ้นหน้าหมวก และชิ้นหลังหมวก เป็นโลโก้ของทาง Nvidia

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สี

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และ ชิ้นหลังหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกเวียดนาม Royal

     หมวกเวียดงาน Royal Beach ผลงานการผลิตหมวกเวียดนามที่ทางลูกค้าได้ติดต่อโรงงานของเราเพื่อทำเป็นจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ Royal Beach โดยลูกค้าได้เพิ่มตำแหน่งงานปักโลโก้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีแดงเลือดหมู
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นข้างหมวก ซ้ายและขวา
สีงานปัก : 1 สี

หมวกเวียดนาม TheAlley

     หมวกเวียดนามสีดำล้วน โรงงานหมวกของเรา ได้ทำหมวกให้กับลูกค้าจากทาง TheAlley โดยเป็นหมวกเวียดนามสีดำล้วนทั้งใบ พร้อมรายละเอียด ที่ลูกค้าเพิ่มคืองานปักโลโก้ในส่วนด้านข้างหมวก 1 ตำแหน่งสีขาว โดยลูกค้าได้ติดต่อสั่งทำหมวกจำนวน 100 ใบ เป็นหมวกเวียดนามสีดำ ใช้แจกเป็นของที่ระลึกของพรีเมี่ยม

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีดำล้วน
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นข้างหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกเวียดนาม ช่อง3

     หมวกเวียดนาม ตัวอย่างแบบหมวกที่ทางช่อง3ได้ติดต่อโรงงานของเราเพื่อสั่งผลิต โดยเป็นหมวกเวียดนามสีกากี ใช้แจกเป็นของรางวัลให้กับคนที่มารวมกิจกรรม โดยงานปักหมวกมีทั้งหมด 3 ตำแหน่ง คือชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ด้านซ้ายและด้านขวา

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกากีอ่อน
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : ไม่มีหางหมวก
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุม
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ซ้ายและขวา
สีงานปัก : 9 สี

หมวกเวียดนาม สีเขียว

     หมวกเวียดนามสีเขียวล้วน แบบตัวอย่างงานทำหมวกพรีเมี่ยมให้กับลูกโดยสำหรับหมวกเวียดนามนั้นเป็นแบบหมวกที่ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งทำกับทางโรงงานของเรา มีรูปทรงเหมือนหมวกแก๊ปแต่ตัวหมวกเป็นทรงถัง พร้อมทั้งลูกค้าสามารถกำหนดสีหมวกได้ตามต้องการและตำแหน่งงานปัก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีเขียวล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นข้างหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกเวียดนาม อาสาทำดี

     หมวกเวียดนามสีน้ำตาลล้วนทั้งใบ เป็นงานทำหมวกเวียดนามให้กับลูกค้าจากทาง ช่อง3 โดยได้จัดโครงการอาสาทำดีขึ้นมา เป็นกิจกรรมลูกค้าจึงได้สั่งทำหมวกเวียดนามเพื่อใช้แจกเป็นของที่ระลึกในกิจกรรมแจกให้กับคนที่มาร่วมงาน โดยรูปแบบหมวกนั้นเป็นหมวกเวียดนาม พร้อมงานปักโลโก้ ช่อง3 และโลโก้อาสาทำดี

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย
สีหมวก : สีน้ำตาล
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก บนล่าง
สีงานปัก : 8 สี

หมวกเวียดนามสีกรมท่า

     หมวกเวียดนามสีล้วนทั้งใบ ผลงานจากลูกที่เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับโรงงาน Capts ของเรา โดนเป็นหมวกเวียดนามเนื้อผ้า Cotton สีกรมท่าล้วน พร้อมทั้งมีการเพิ่มโลโก้งานปัก 2 ตำแหน่งด้วยกันคือชิ้นข้างหมวกและชิ้นปีกหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นข้างหมวก และปีกหมวก
สีงานปัก : 2 สี