SALES POLICY

นโยบายการขาย

แจ้งรายละเอียดข้อมูล

สำหรับมาตรฐานการผลิตหมวกทุกประเภท ทางโรงงานของเราจะผลิตตามจำนวนที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ ตามที่สั่งซื้อ โดยสำหรับรายละเอียดของหมวกที่เห็นในหน้าเว็บไซต์นั้นอาจจะมีราคาที่เปลี่ยนแปลง โดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดหมวกที่ต้องการให้กับฝ่ายขายของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เสนอราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทุกท่าน

รูปภาพโลโก้ Artwork

สำหรับไฟล์งาน Artwork แบบหมวกที่ลูกค้าได้สั่งนั้น ทางฝ่ายขายของเราจะส่งเป็นไฟล์ .jpg ให้กับลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง โดยสีที่ลูกค้าเห็นนั้น โดยการเปิดดูผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ สีที่เห็นนั้นจะมีความแตกต่างจากสีจริงอยู่ประมาณ บวกลบไม่เกิน 10 เปอร์เซ็น โดยลูกค้าสามารถแจ้งขอชิ้นผ้าจริงตามสีที่ลูกค้าได้เลือกไว้ผ่านทางฝ่ายขายของเราได้เลย พร้อมแจ้งรหัสสีผ่าน

สั่งทำหมวก

สำหรับลูกค้าที่สั่งทำหมวกกับเรานั้น ลูกค้าต้องชำระเงินเพื่อเริ่มสั่งผลิตหมวก 50% แรกของมูลค่าสินค้าทั้งหมด เพื่อเป็นการมัดจำในการสั่งทำหมวก และเมื่อผลิตเสร็จแล้ว ในการดำเนินการจัดส่งสินค้า ลูกค้าต้องชำระเงินค้างจ่ายอีก 50% ที่เหลือ ก่อนรับสินค้า หรือวันที่ส่งสินค้า โดยสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดต้องชำระเงินก่อนส่งสินค้า 1 วัน

การจัดส่งสินค้า

สำหรับการจัดส่งสินค้านั้นทางโรงงานทำหมวกของเรานั้น จะคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจริง โดยสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด เราจะเลือกใช้จัดส่งเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ หรือลูกค้าที่อยู่กรุงเทพ สำหรับยอดจัดซื้อที่เกิน 25,000 บาท เราบริการจัดส่งฟรีทันที