RETURNS

นโยบายการเคลมสินค้า

นโยบายการเคลมสินค้า และการรับประสินค้า

สำหรับหมวกที่ผลิตขึ้นจากโรงงานทำหมวก Capts ของเรานั้น จะอยู่ภายในการดูแล การคุ้มครอบจาก นโยบายการเคลมสินค้า และรับประสินค้า ตามรายละเอียดดังนี้ โดยทางให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้า แบบหมวกที่ลูกค้าได้สั่งทำกับทางโรงงานของเรา และเป็นการรับผิดชอบและการดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

การรับประสินค้าที่ผลิตจาก Capts

 1. สำหรับการรับประกันสินค้านั้น จะอยู่ที่ 7 วันโดยนับตั้งแต่วันที่ฝ่ายจัดส่งของเราได้ทำการจัดส่งให้กับลูกค้า และสินค้ายังไม่ถูกใช้ (ขึ้นอยู่การพิจารณาจากฝ่ายขาย)
 2. โดยระยะเวลา 7 วันหลังจากส่งสินค้าให้กับลูกค้า จะรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเคลมสินค้า

 1. ลูกค้าที่ต้องการเคลมสินค้าต้องภายใน 7 วันหลังจากที่เราได้จัดส่งให้กับลูกค้าแล้ว โดยเพียงแจ้งกับฝ่ายขายที่ลูกค้าได้ประสานงานไว้
 2. การเคลมสินค้าต้องเป็นหมวกที่มีความชำรุด / มีตำหนิ / ชิ้นส่วนอะไหล่เสียหาย โดยสามารถส่งคืนเพื่อเคลมสินค้าได้ทันที

หมายเหตุ :

** ในกรณีสินค้าที่ลูกค้าส่งเคลมไม่ตรงตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบสินค้า และแจ้งผลให้กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งสินค้าให้กับลูกค้าทันที

*** สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเคลมได้ สินค้าที่ลูกค้าได้ทำการสรุปแบบ พร้อมเซ็นต์ก่อนสั่งผลิตเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน และสั่งเคลมได้


เงื่อนไขการยกเลิกสินค้า

 1. สำหรับลูกค้าที่ยกเลิกสินค้าก่อน ทำการจ่ายค่ามัดจำสั่งผลิตสินค้า ( มัดจำ 50% เพื่อเริ่มผลิต )  จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใดทั้งสิน
 2. สำหรับลูกค้าที่ยกเลิกสินค้า หลังจากจ่ายค่ามัดจำสินค้า 50% ไปแล้ว แล้วท่านต้องการยกเลิกการผลิต ทางโรงงานของเราจะมีการเก็บค่าการผลิตในส่วนของการขึ้นตัวอย่าง หรือส่วนสินค้าที่ผลิตไปเรียบร้อยแล้ว ตามความเหมาะสมตามค่าวัตถุดิบและการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
 3. สำหรับยอดเงินที่ทางลูกค้าได้แจ้งโอนมา สำหรับลูกค้าที่ยกเลิกสินค้า ทางบริษัทจะ โอนเงินคืนตามชื่อบัญชีของลูกค้าที่สั่งเข้ามาเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยน – แก้ไขสินค้า

 1. สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือแก้ไขสินค้า ต้องติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ลูกค้าคุย ไม่เกิน 7 วันหลังจากทางโรงงานทำหมวกของเราได้ทำการส่งสินค้า
 2. สำหรับกรณีที่มีสินค้าชำรุดเสียหาย ภายใน 7 วันหลังจากส่งของ ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมสินค้ากับทางฝ่ายขายของเราได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
 3. สำหรับการส่งสินค้ากลับคืนมาเพื่อทำการเปลี่ยน หรือเคลม ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าจัดส่งให้กับลูกค้าโดยลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งก่อน หลังจากที่แก้ไขสินค้าเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการโอนค่าจะส่งให้กับลูกค้าทันที
 4. เมื่อบริษัทได้รับสินค้าแล้ว จะทำการตรวจสอบความถูกต้องทั้งสเปกการผลิต และรายละเอียดต่างๆว่าถูกต้อง หรือไม่เพื่อเตรียมแก้ไขสินค้าให้กับลูกค้า
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าสั่งผลิตตามแบบ และสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือมีงานปักสกรีนเพิ่มแล้ว