หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส

     หมวกคลุมหน้า งานแกรนด์เนส เป็นหมวกที่ลูกค้าได้เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยแบบหมวกคลุมหน้าเป็นหมวกที่มีรูปแบบกาารผลิตเป็นทรงหมวกแก๊ป มีการติดในส่วนคลุมหน้าหรือปิดปาก โดยสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนตัวหมวกที่เป็นหมวกแก๊ป และส่วนที่เป็นชิ้นเอาไว้บังแดด บังฝุ่น และรายละเอียดของหมวก คลุมหน้างานแกรนด์เนส ลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีน้ำตาลทั้งใบ พร้อมทั้งเพิ่มงานปีก 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกคลุมหน้า
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีน้ำตาล
รหัสสีผ้า : สอบถามสีผ้ากับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลือนพลาสติก
กระดุมหมวก :สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มส่วนปิดปากเพื่อป้องกันแดดและฝุ่น

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 4 สี

Description

หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส

หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส

หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส

หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส

หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส