Showing 1–15 of 30 results

ทำหมวกแบรนด์ SNW

    ความแมชของสีผ้าหมวกสีแดงเลือดหมูและสีมัสตาร์ท มีความเข้ากันได้ดี มีความแตกต่างที่ลงตัว ทั้ง 2 ใบ เป็นหมวกแบรนด์ เนื้อผ้าค๊อตตอน เกรดพิเศษ ที่มีความหนานุ่ม ส่วมใส่สบาย ระบายเหงือได้อย่างดี มีรูระบายอากาศและกระดุมหมวกสีเดียวกับผ้าหมวก มีงานปักเล็กๆ 2 ตำแหน่ง บริเวณ ด้านหน้าหมวกและด้านข้างหมวก ส่วนด้านหลังหมวกจะเป็นบัคเคิลเหล็กมาตรฐานสีเงิน

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีแดงเลือดหมู / สีมัสตาร์ท
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็กสีเงิน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า /ด้านข้าง
สีงานปัก : สีดำ / สีเหลืองมัสตาร์ท

หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส

     หมวกคลุมหน้า งานแกรนด์เนส เป็นหมวกที่ลูกค้าได้เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยแบบหมวกคลุมหน้าเป็นหมวกที่มีรูปแบบกาารผลิตเป็นทรงหมวกแก๊ป มีการติดในส่วนคลุมหน้าหรือปิดปาก โดยสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนตัวหมวกที่เป็นหมวกแก๊ป และส่วนที่เป็นชิ้นเอาไว้บังแดด บังฝุ่น และรายละเอียดของหมวก คลุมหน้างานแกรนด์เนส ลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีน้ำตาลทั้งใบ พร้อมทั้งเพิ่มงานปีก 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกคลุมหน้า
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีน้ำตาล
รหัสสีผ้า : สอบถามสีผ้ากับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลือนพลาสติก
กระดุมหมวก :สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มส่วนปิดปากเพื่อป้องกันแดดและฝุ่น

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 4 สี

หมวกตาข่าย BCLC

     โรงงานผลิตหมวกของเราได้มีโอกาสทำหมวกให้กับทาง BCLC หรือสำนักงานจัดรูปทรงที่ดิน โดยลูกค้าได้เข้ามาติดต่อเพื่อสั่งทำหมวกเอาไว้ใช้แจกเป็นของพรีเมี่ยม ให้กับพนักงานในสำนักงาน โดยเป็นหมวกตาข่ายแบบ 5ชิ้น ชิ้นหน้าหมวกเป็นสีขาว พร้อมรองโฟม ปีกหมวกเป็นสีเขียวเข้ม และตาข่ายเป็นสีเขียว และลูกค้าได้เพิ่มเพิ่มรายละเอียดทั้งงานปักโลโก้ และงานสกรีนให้ ลงบนชิ้นหน้าหมวกอีกด้วย

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวกสีขาว ปีกหมวกสีเขียวเข้ม และตาข่ายสีเขียวอ่อน
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีเขียวเข้ม
กระดุมหมวก : สีเขียวเข้มสีเดียวกับปีกหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มทั้งงานปักและงานสกรีน

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2สี งานสกรีน3สี

หมวกตาข่าย Sharon

     แบบหมวกแก๊ปตาข่าย ตัวอย่างผลงานการผลิตหมวก โดยตัวชิ้นหมวกด้านหน้าเป็นสีขาวมีการรองโฟม และปีกหมวกเป็นสีดำล้วน ส่วนตาข่ายที่ใช้ทำหมวกนั้นเป็นสีดำทั้งหมด เป็นตัวอย่างหมวกที่ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำกับทางโรงงานของเรา พร้อมงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งง ในส่วนชิ้นหน้าของหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : –
สีหมวก : ส่วนชิ้นหน้าสีขาว, ปีกหมวกสีดำ, ตาข่ายสีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามสีผ้าฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : สีตามแบบหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : ตามสีที่กำหนด

หมวกตาข่ายสีแดง Gentos

     หมวกแก๊ปตาข่ายสีแดงล้วนทั้งใบ โดยเป็นแบบหมวกที่ทางลูกค้า Gentos ได้เลือกกับทางฝ่ายขายของเรา โดยรายละเอียดของหมวกนั้น เป็นหมวกตาข่ายแบบ 5ชิ้น ชิ้นหน้าหมวกมีการรองโฟมเพื่อความนุ่มเวลาใส่พร้อมทั้งปีกหมวกและตัวหมวก ตาข่ายหมวก เป็นสีแดงล้วนทั้งใบ สวยงามหน้าใส่เป็นอย่างมาก มาพร้อมกับงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งชิ้นหน้าหมวกสีขาว ปักคำว่า Gentos

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวก ปีกหมวก ตาข่าย สีแดงล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก :สแน็ปพลาสติกสีแดง
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายกากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกทหาร Ranger Forces33

     หมวกแก๊ปทหาร Ranger Forces33 ของทางลูกค้าหน่วยงานราชการได้เข้ามาติดต่อเพื่อทำหมวกจำนวน 200 ใบ ใช้ในหน่วยงานเป็นหมวกแก๊ปทหารเนื้อผ้ามองตากรูสีดำล้วนทั้งใบ และลูกค้าได้นำอาร์มโลโก้ของลูกค้ามาให้กับทางโรงงานหมวกของเราทำการ เย็บติดกับชิ้นหน้าหมวก เป็นโลโก้ของทางหน่วย

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร
เนื้อผ้าหมวก : มองตากรู
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อพลาสติกแบบมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ติดอาร์มโลโก้ชิ้นหน้าหมวก

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 5 สี

หมวกปีกรอบ Kuff

ตัวอย่างหมวกปีกรอบ สีเหลืองอ่อน เนื้อผ้า ค๊อตตอน  ทรงหมวกเป็นทรงปีกรอบ ความยาวปีกหมวกมาตรฐานปกติ ความกว้างรอบหัวมาตรฐาน  มีงานปักบริเวณด้านหน้าหมวก 1 ตำแหน่ง นอกจากนี้หากลูกค้าอยากเพิ่มความยาวปีกหมวกให้ยาวขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานสามารถแจ้งฝ่ายขายก่อนสั่งงานผลิตจริง  ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวกปีกรอบเพียง 100 ใบ


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกปีกรอบ
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีเหลืองอ่อน
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : ไม่มี
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า
สีงานปัก : สีน้ำตาล

หมวกอาสารักษาดินแดง

     ทางหน่วยงานอาสารักษาดินแดง ได้เข้ามาติดต่อโรงงานหมวกของเรา เพื่อต้องการหมวกแก๊ปไปใช้ในหน่วยงาน โดยลูกค้าต้องการหมวกแก๊ปรูปแบบหมวกแก๊ปทหาร ผลิตจากเนื้อผ้ามองตากรู สีกรมท่าล้วนทั้งใบ พร้อมทั้งเพิ่มงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่งด้วยกันคือ ชิ้นหน้าหมวก และชิ้นปีกหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร หมวกแก๊ปตำรวจ
เนื้อผ้าหมวก : มองตากรู
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกแบบมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก, ปีกหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกฮิปฮอป KangMinHyuk

     สาวกแฟนคลับ คัง มิน-ฮย็อก ได้ให้ความไว้วางใจแก่เราในการสั่งทำหมวกฮิปฮอปสีน้ำเงินล้วน มีงานปักโลโก้ที่ด้านหน้าหมวกและหลังหมวก ถือเป็นหมวกฮิปฮอปที่ออกแบบมาเพื่อสาวกแฟนคลับ คัง มิน-ฮย็อก โดยเฉพาะ เนื้อผ้าหนาสวยอยู่ทรงใส่ได้ทั้งวัยรุ่นชายและหญิง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีน้ำเงิน
รหัสสีผ้า : 38

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีน้ำเงิน
รูระบายอากาศ : สีน้ำเงิน
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 1 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก/ หลังหมวก
สีงานปัก : สีขาว

หมวกฮิปฮอป Mangroves

   หมวกฮิปฮอปทูโทน สีขาวตัดสีน้ำเงิน เป็นแบบหมวกสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ร่วมบริจากสมทบทุนให้กับโครงการ Mangroves for life ป่าชายเลนเพื่อชีวิต ในการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนสมดุลทางธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีขาว / สีน้ำเงิน
รหัสสีผ้า : 12 / 38

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีขาว
รูระบายอากาศ : สีขาว
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 2 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีดำ / สีน้ำเงิน

หมวกฮิปฮอป Neversaycutz

     อีกหนึ่งผลงานหมวกฮิปฮอปสีดำล้วน ที่ไดรับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์ Neversaycutz ที่ได้สั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา เพื่อนำไปจำหน่ายแจกจ่ายในร้านค้าของลูกค้า ตัวหมวกมีความสวยงามด้วยงานโลโก้ที่ประณีตและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางแบรนด์ลูกค้า

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : 1

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : สีดำ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 1 สี 1 ตำแหน่ง / 5 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก / ข้างซ้ายหมวก
สีงานปัก : สีขาว / สีเหลือง / สีแดง / สีดำ / สีเทา

หมวกฮิปฮอป PEA

     เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางการไฟฟ้าจึงได้สนใจที่สั่งทำหมวกฮิปฮอปทูโทนกับทางโรงงานผลิตหมวกของเรา เพื่อนำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทั้งนอกและในองค์กร มอบให้เป็นของที่ระลึก เพื่อนำไปใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีเทา / สีม่วง
รหัสสีผ้า : 10 / 37

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีม่วง
รูระบายอากาศ : สีม่วง
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 3 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีขาว / สีเหลือง / สีม่วง

หมวกฮิปฮอป TGMT

     หมวกฮิปฮอปสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ จากค่ายเกมเมอร์ TGMT Studio ที่ได้ให้ความไว้วางใจสั่งทำหมวกฮิปฮอปสีดำล้วน ปักโลโก้ที่ด้านหน้าหมวก สำหรับนำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้กับกลุ่มแฟนคลับหรือผู้ร่วมกิจกรรมของทางสตูดิโอของทาง TGMT ไว้เป็นของที่ระลึก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : 1

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : สีดำ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 4 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีขาว / สีดำ / สีฟ้า / สีเขียว

หมวกเวียดนาม Royal

     หมวกเวียดงาน Royal Beach ผลงานการผลิตหมวกเวียดนามที่ทางลูกค้าได้ติดต่อโรงงานของเราเพื่อทำเป็นจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ Royal Beach โดยลูกค้าได้เพิ่มตำแหน่งงานปักโลโก้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีแดงเลือดหมู
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นข้างหมวก ซ้ายและขวา
สีงานปัก : 1 สี

หมวกเวียดนาม ช่อง3

     หมวกเวียดนาม ตัวอย่างแบบหมวกที่ทางช่อง3ได้ติดต่อโรงงานของเราเพื่อสั่งผลิต โดยเป็นหมวกเวียดนามสีกากี ใช้แจกเป็นของรางวัลให้กับคนที่มารวมกิจกรรม โดยงานปักหมวกมีทั้งหมด 3 ตำแหน่ง คือชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ด้านซ้ายและด้านขวา

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกากีอ่อน
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : ไม่มีหางหมวก
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุม
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ซ้ายและขวา
สีงานปัก : 9 สี