Showing all 5 results

หมวกตาข่าย Gran Turismo

     หมวกตาข่ายงาน Gran Turismo เป็นผลงานการผลิตหมวก ที่โรงงานหมวก ของเราได้ทำให้กับลูกค้าลูกค้าโดยลูกค้าได้กำหนดรายละเอียดให้กับฝ่ายขายของเราโดยชิ้นหน้าหมวกเป็นสีขาว ปีกหมวกสีแดง และส่วนตาข่ายหมวกสีดำ พร้อมงานสกรีนโลโก้ 1 ตำแหน่งในส่วนชิ้นหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวกสีขาว ปีกหมวกสีแดง ตาข่ายหมวกสีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติก
กระดุมหมวก : กระดุมหมวกสีดำ
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานสกรีน : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานสกรีน : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานสกรีน : 2 สี

หมวกตาข่ายสีแดง Gentos

     หมวกแก๊ปตาข่ายสีแดงล้วนทั้งใบ โดยเป็นแบบหมวกที่ทางลูกค้า Gentos ได้เลือกกับทางฝ่ายขายของเรา โดยรายละเอียดของหมวกนั้น เป็นหมวกตาข่ายแบบ 5ชิ้น ชิ้นหน้าหมวกมีการรองโฟมเพื่อความนุ่มเวลาใส่พร้อมทั้งปีกหมวกและตัวหมวก ตาข่ายหมวก เป็นสีแดงล้วนทั้งใบ สวยงามหน้าใส่เป็นอย่างมาก มาพร้อมกับงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งชิ้นหน้าหมวกสีขาว ปักคำว่า Gentos

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวก ปีกหมวก ตาข่าย สีแดงล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก :สแน็ปพลาสติกสีแดง
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายกากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกปีกรอบสีแดง Lifeguard

          หมวกปีกรอบซาฟารีสีแดงล้วนทั้งใบ เนื้อผ้าหมวกเป้นผ้า คอตตอนเกรดพิเศษ มีงานปักใหญ่ สีไหมปักเป็นสีเหลืองสด ตัดกับเนื้อผ้าสีแดงได้อย่างดี ความยาวปีกหมวกมาตรฐาน ขนาดรอบหัวมาตรฐาน มีสายรัดคางสีแดงเหมือนสีผ้าหมวก  มีรูระบายอากาศด้านข้างเวลาใส่ ระบายอากาศได้อย่างดี

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกปีกรอบซาฟารี
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีแดงสด
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : –
กระดุมหมวก :-
รูระบายอากาศ : ด้านข้าง
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : มีสายรัคางปรับให้เหมาะกับใบหน้า

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า
สีงานปัก : สีแดง

หมวกเวียดนาม Royal

     หมวกเวียดงาน Royal Beach ผลงานการผลิตหมวกเวียดนามที่ทางลูกค้าได้ติดต่อโรงงานของเราเพื่อทำเป็นจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ Royal Beach โดยลูกค้าได้เพิ่มตำแหน่งงานปักโลโก้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีแดงเลือดหมู
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นข้างหมวก ซ้ายและขวา
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแบรนด์สีล้วน Takara Wong

 หมวกทรงแบรนด์ แบรนด์ TAKARA WONG  มีงานปักบริเวณด้านหน้าหมวก 1 ตำแหน่ง ปักด้วยด้ายสีดำ เนื้อผ้าหมวกเป็นเนื้อผ้าค๊อตตอนเกรดพิเศษ มีความหนานุ่ม ส่วมใส่สบาย มีรูระบายอากาศระบายเหงือได้อย่างดี นอกจากนี้หางหมวกเป็นบัคเคิลเหล็กมารตฐานสีเงิน  หมวกทรงแบรนด์ลักษณะหมวกจะเป็นปีกหมวกสั้นกว่าหมวกแก๊ปปกติ และชิ้นหมวกด้านหน้าจะไม่อัดกาว และมีชิ้นหน้าหมวกแบบซับใน 2 ชั้น

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกทรงแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : COTTON
สีหมวก : สีแดง
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก
สีงานปัก :สีดำ