Showing all 4 results

หมวกคลุมหน้า แกรนด์เนส

     หมวกคลุมหน้า งานแกรนด์เนส เป็นหมวกที่ลูกค้าได้เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยแบบหมวกคลุมหน้าเป็นหมวกที่มีรูปแบบกาารผลิตเป็นทรงหมวกแก๊ป มีการติดในส่วนคลุมหน้าหรือปิดปาก โดยสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนตัวหมวกที่เป็นหมวกแก๊ป และส่วนที่เป็นชิ้นเอาไว้บังแดด บังฝุ่น และรายละเอียดของหมวก คลุมหน้างานแกรนด์เนส ลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีน้ำตาลทั้งใบ พร้อมทั้งเพิ่มงานปีก 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกคลุมหน้า
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีน้ำตาล
รหัสสีผ้า : สอบถามสีผ้ากับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลือนพลาสติก
กระดุมหมวก :สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มส่วนปิดปากเพื่อป้องกันแดดและฝุ่น

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 4 สี

หมวกเวียดนาม Gang

     งานผลิตหมวกจากลูกค้าจากทาง Gang ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกเวียดนาม โดยลูกค้าได้กำหนดรายละเอียดของหมวกเวียดนามไว้โดยได้เลือกสีน้ำตาลล้วนทั้งใบ พร้อมทั้ง ได้เพิ่มตำแหน่ง งานปัก 1 ตำแหน่งชิ้นหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีน้ำตาล
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกเวียดนาม อาสาทำดี

     หมวกเวียดนามสีน้ำตาลล้วนทั้งใบ เป็นงานทำหมวกเวียดนามให้กับลูกค้าจากทาง ช่อง3 โดยได้จัดโครงการอาสาทำดีขึ้นมา เป็นกิจกรรมลูกค้าจึงได้สั่งทำหมวกเวียดนามเพื่อใช้แจกเป็นของที่ระลึกในกิจกรรมแจกให้กับคนที่มาร่วมงาน โดยรูปแบบหมวกนั้นเป็นหมวกเวียดนาม พร้อมงานปักโลโก้ ช่อง3 และโลโก้อาสาทำดี

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย
สีหมวก : สีน้ำตาล
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก บนล่าง
สีงานปัก : 8 สี

หมวกโรงงาน SRK

    หมวกโรงงานตาข่าย สีล้วน ปีกหมวกด้านหน้ายาวพอประมาณ ทรงหมวกกลมแป้น ด้านบนหมวกเป็นผ้าตาข่ายช่วยระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม สวมใส่ทำงานได้นานหลายชั่วโมง เหมาะกับการทำงานทั่วไป ที่ไม่เน้นเรื่องความสะอากมากนัก อย่างเช่น โรงงานเย็บผ้า โรงงานขนส่งต่างๆ เป็นต้น

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกโรงงาน
เนื้อผ้าหมวก : โทเร
สีหมวก : หลากสี
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : ยางยืด
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : –
ตำแหน่งงานปัก : –
สีงานปัก : –