Showing 1–15 of 33 results

หมวก SUNPRINCESS

     แบบหมวกแก๊ปเนื้อผ้ามองตากรูสีดำล้วนทั้งใบ รูปแบบหมวกแก๊ปทหาร โดยลูกค้าจากทาง SUNPRINCESS เป็นเรือบริการได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำเพื่อแจกให้กับพนักงานบนเรือได้ใส่ โดยลูกค้าได้เพิ่มงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง เป็นงานที่ใช้อาร์มที่ลูกค้าได้ปักมาเย็บกับชิ้นหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร หมวกแก๊ปตำรวจ
เนื้อผ้าหมวก : มองตากรู
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ติดโลโก้อาร์มชิ้นหน้าหมวก

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    หมวกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลงานการผลิตหมวกให้กับหน่วยงานจากทางการไฟฟ้าโดยเป็นหมวกแก๊ปสีดำล้วนทั้งใบ ลูกค้าได้เลือกแบบหมวกจากทางหน้าเว็บไซต์ของเรา และติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกแก๊ปสีดำล้วน พร้อมกำหนดงานปักโลโก้มากถึง 4 ตำแหน่งด้วยกัน โดยมีตั้งแต่ตำแหน่งชิ้นหน้าหมวก เป็นโลโก้ของทางการไฟฟ้า ชิ้นข้างหมวกโลโก้รูปธงชาติ ชิ้นหลังหมวก และปีกหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร หมวกแก๊ปตำรวจ
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีดำล้วน
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : บัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ชิ้นหลังหมวก ปีกหมวก
สีงานปัก : 5 สี

หมวกตาข่ายสีดำ Burasari

     หมวกแก๊ปตาข่าย แบบหมวกที่ทางโรงงานทำหมวกของเราผลิตให้กับลูกค้า โดยเป็นหมวกแก๊ป ชิ้นหน้าอัดกาว พร้อมชิ้นหลังเป็นตาข่ายสีดำ และปีกหมวกสีดำ เป็นงานจากทางลูกค้า Burasari ได้เข้ามาติดต่อสั่งทำกับทางโรงงานของเรา พร้อมงานปักโลโก้ สวยๆ1ตำแหน่ง ชิ้นหน้าหมวกปักคำว่า Burasari ด้วยด้ายสีขาว

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปตาข่าย 6ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวก ปีกหมวก และตาข่าย สีดำล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกตำรวจ ARINTARAJ26

    หมวกแก๊ปตำรวจ ARINTARAJ26 รายละเอียดผลงานแบบหมวกที่ทางโรงงานของเราผลิตให้กับลูกค้าโดยเป็นหมวกแก๊ปตำรวจเนื้อผ้าเกรดพรีเมี่ยม ผ้าไมโคร มีความเบาใสสบาย และดูพรีเมี่ยมเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าได้เพิ่มงานปักโลโก้ไว้ 2 ตำแหน่งในส่วนชิ้นหน้าหมวก เป็นโลโก้หน่วยงานของลูกค้า และส่วนชิ้นปักหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร
เนื้อผ้าหมวก : ผ้าไมโคร
สีหมวก : สีดำล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : แบบมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และปีกหมวก
สีงานปัก : 5 สี

หมวกทหาร Ranger Forces33

     หมวกแก๊ปทหาร Ranger Forces33 ของทางลูกค้าหน่วยงานราชการได้เข้ามาติดต่อเพื่อทำหมวกจำนวน 200 ใบ ใช้ในหน่วยงานเป็นหมวกแก๊ปทหารเนื้อผ้ามองตากรูสีดำล้วนทั้งใบ และลูกค้าได้นำอาร์มโลโก้ของลูกค้ามาให้กับทางโรงงานหมวกของเราทำการ เย็บติดกับชิ้นหน้าหมวก เป็นโลโก้ของทางหน่วย

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร
เนื้อผ้าหมวก : มองตากรู
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อพลาสติกแบบมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ติดอาร์มโลโก้ชิ้นหน้าหมวก

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 5 สี

หมวกทหาร Wing23

     หน่วยงานทหาร หน่วยงานราช ที่สนใจต้องการสั่งทำหมวกแก๊ปทหารนั้น สามารถติดต่อโรงงานทำหมวกของเราได้เลย เรามีบริการทำหมวกให้กับลูกค้าโดยลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดของหมวกได้ตามต้องการ โดยทางผลงานการทำหมวกทหาร Wing23 เป็นงานทำหมวกแก๊ปทหารสีดำล้วนทั้งใบ พร้อมงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร
เนื้อผ้าหมวก : มองตากรู
สีหมวก : สีดำล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกแบบมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกปีกรอบ AGG

 ตัวอย่างหมวกปีกรอบงาน AGGIE เป็นหมวกปีกรอบสีดำ เนื้อผ้าหมวก คีอตตอนเกรดพิเศษ มีงานปัก 1 ตำแหน่งบริเวณ ด้านหน้าหมวก  ปักด้วยไหมสีเหลือง ความกว้างรอบหัวขนาดมารตฐาน ความกว้างปีกหมวกมาตรฐาน ด้านในหมวกเป้นบิงกาวาสีดำ ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวกปีกรอบเพียง 100 ใบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลก่อนการสั่งผลิตสามารถสอบถามฝ่ายขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกปีกรอบ
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : –
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก
สีงานปัก : สีเหลือง

หมวกปีกรอบ Golfeast

     ตัวอย่างงานหมวกปีกรอบซาฟารี เนื้อผ้าหมวกเป็นผ้าไมโคร ลืน นุ่ม สวมใส่สบาย ระบายเหงือ มีสายรัดคาง เพื่อปรับความกระชับ และทำให้สวมใส่สบายมากขึ้น มีงานปัก1 ตำแหน่งบริเวณ ด้านหน้าหมวก มีรูระบายอากาศ ไม่มีกระดุมหมวก
รอบหัวมารตฐานคนไทย แต่ลูกค้าสามารถ ระบุขนาดรอบหัวได้ตามความเหมาะสมของลูกค้า หรือนอกจากนี้ความยาวปีกหมวกก็สามารถระบุเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานได้เลยค่ะ ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวกเพียง 100 ใบเท่านั้น


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกปีกรอบ
เนื้อผ้าหมวก : ไมโคร
สีหมวก : สีเทาเข้ม
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : –
รูระบายอากาศ : มีรูระบายอากาศด้านข้างทั้ง 2 ข้าง
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า
สีงานปัก : สีขาว/สีเทาเข้ม

หมวกสตรีทสีดำ TBAV

       รับผลิตหมวกแบรนด์โดยโรงงานผลิตหมวกโดยตรง ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวกเพียง 100 ใบ  หมวกทรงบรนด์มีลักษณะพิเศษต่างจากหมวกแกีปปกติตรงที่ปีกหมวกสั้นกว่า ชั้นหน้าหมวกไม่อัดกาวแต่จะเป็นซับในบริเวณด้านหน้าหมวก 2 ชั้น แต่สามารถอัดกาวได้ หากลูกค้าต้องการ  เนื้อผ้าหมวกที่ใช้จะเป็นเนื้อผ้า ค๊อตตอน เกรดมารตฐาน นอกจากนี้ยังมีเนื้อเนื้อผ้าอื่นๆที่สามารถใช้ได้ สนใจสั่งผลิตหมวกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกทรงแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็กสีเงิน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า / ด้านข้าง/ด้านหลัง
สีงานปัก : สีขาว /สีดำ

หมวกฮิปฮอป Intro

    หมวกฮิปฮอปตาข่ายสีดำล้วน แบบชิ้นหน้า 5 ชิ้น พร้อมงานสกรีนโลโก้ด้านหน้าหมวกฝั่งซ้าย เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหมวกฮิปฮอปที่สวมใส่สบาย เพราะด้วยเนื้อผ้าตาข่ายที่ช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่อึดอัดและร้อนศรีษะ สามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน ใส่ได้ทั้งชายและหญิง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอปตาข่าย
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี / ตาข่าย
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : 1

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานสกรีน : 1 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานสกรีน : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีขาว

หมวกฮิปฮอป Kingdrag

    หมวกฮิปฮอปสีดำล้วน หางหมวกสีแดง พร้อมปักโลโก้แบรนด์ Kingdrag เจ้าแห่งความเร็ว ที่หนุ่มสาวขาซิ่งทั้งหลายไม่ควรพลาด ทางลูกค้าได้มาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อหมวก หรือแจกเป็นของสมนาคุณแก่ลูกค้าในโอกาสต่างๆ

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : 1

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก สีแดง
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : สีดำ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 1 สี 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก / ข้างซ้ายหมวก
สีงานปัก : สีขาว

หมวกฮิปฮอป Neversaycutz

     อีกหนึ่งผลงานหมวกฮิปฮอปสีดำล้วน ที่ไดรับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์ Neversaycutz ที่ได้สั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา เพื่อนำไปจำหน่ายแจกจ่ายในร้านค้าของลูกค้า ตัวหมวกมีความสวยงามด้วยงานโลโก้ที่ประณีตและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางแบรนด์ลูกค้า

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : 1

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : สีดำ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 1 สี 1 ตำแหน่ง / 5 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก / ข้างซ้ายหมวก
สีงานปัก : สีขาว / สีเหลือง / สีแดง / สีดำ / สีเทา

หมวกฮิปฮอป TGMT

     หมวกฮิปฮอปสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ จากค่ายเกมเมอร์ TGMT Studio ที่ได้ให้ความไว้วางใจสั่งทำหมวกฮิปฮอปสีดำล้วน ปักโลโก้ที่ด้านหน้าหมวก สำหรับนำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้กับกลุ่มแฟนคลับหรือผู้ร่วมกิจกรรมของทางสตูดิโอของทาง TGMT ไว้เป็นของที่ระลึก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : 1

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : สีดำ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 4 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีขาว / สีดำ / สีฟ้า / สีเขียว

หมวกเวียดนาม Beervana

     บริการรับทำหมวกพรีเมี่ยม ตัวอย่างแบบหมวกเวียดนาม Beervana เป็นหมวกสีล้วนทั้งใบ โดยลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีดำ พร้อมทั้งมีงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกเวียดนาม Nvidia

     ลูกค้าแจกแบรนด์ Nvidia ได้เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยลูกค้าต้องการสั่งทำหมวกจำนวน 300 ใบ เพื่อเอาไปใช้แจกเป็นของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า โดยเป็นหมวกเวียดนามสีดำล้วนทั้งใบ พร้อมงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่งคือชิ้นหน้าหมวก และชิ้นหลังหมวก เป็นโลโก้ของทาง Nvidia

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สี

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และ ชิ้นหลังหมวก
สีงานปัก : 2 สี