Showing all 13 results

หมวกสตรีทสีขาว INFINTE

      หมวกทรงแบรนด์ งาน INFINITE  เป็นหมวกทรงแบรนด์ สีขาวเนื้อผ้าคอตตอนเกรดพรีเมี่ยม มีงานปักบริเวณชิ้นหน้าหมวกด้านหน้า 1 ตำแหน่ง ปักด้วยด้ายสีดำ  ชิ้นหน้าหมวก 6 ชิ้น พิเศษ ไม่มีรูระบายอากาศบริเวณตัวหมวก มีกระดุมหมวกสีขาวสีเดียวกับเนื้อผ้า  ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวก เพียง 100 ใบ ระยะเวลาผลิต 35-45 วัน หลังจากยืนยันงานผลิต


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกทรงแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : มารตรฐาน
กระดุมหมวก : สีขาวสีเดียวกับเนื้อผ้า
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มีรูระบายอากาศ

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า
สีงานปัก : 1 สี

หมวกฮิปฮอป Mangroves

   หมวกฮิปฮอปทูโทน สีขาวตัดสีน้ำเงิน เป็นแบบหมวกสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ร่วมบริจากสมทบทุนให้กับโครงการ Mangroves for life ป่าชายเลนเพื่อชีวิต ในการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนสมดุลทางธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีขาว / สีน้ำเงิน
รหัสสีผ้า : 12 / 38

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีขาว
รูระบายอากาศ : สีขาว
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 2 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีดำ / สีน้ำเงิน

หมวกแก๊ป CIMB

    ลูกค้าจากทาง ธนาคาร  CIMB ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเราโดยเป็นหมวกที่ลูกค้า ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำกับเรา โดยเป็นหมวกแก๊ปแบบมาตรฐานสีขาว พร้อมทั้ง มีการเพิ่มความสวยงานให้กับตัวหมวกด้วยงานปักหมวก ชิ้นหน้าหมวก และปีกหมวก


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีแดง
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มงานปักปีกหมวก

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และปีกหมวก
สีงานปัก : 3 สี

 

 

หมวกแก๊ป Pinku

     หมวกแก๊ปสีล้วน เป็นผลงานการทำหมวกแก๊ป Pinku โดยลูกค้าได้เลือกสั่งทำหมวกแก๊ปสีล้วย โดยมี2แบบด้วยกัน คือหมวกแก๊ปสีขาว และหมวกแก๊ปสีดำ หางหมวกเป็นซิปเลื่อนำพลาสติก ตามแบบหมวก พร้อมทั้งงานปักโลโก้หมวกจำนวน 3 ตำแหน่ง คือชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ชิ้นหางหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : หมวกสีขาว และสีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกสีเดียวกับหมวก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ชิ้นหางหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ป41years

    หมวกแก๊ป41years หมวกแก๊ปสีล้วน ตัวอย่างงานทำหมวกพรีเมี่ยมที่ลูกค้าได้ติดต่อสั่งซื้อกับทางโรงงานของเราโดยได้เลือกแบบ 2 แบบด้วยกันคือ หมวกแก๊ปสีขาว และสีกรมท่า พร้อมเพิ่มงานปักโลโก้พรีเมี่ยม 1 ตำแหน่ง ด้านหน้าชิ้นหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : 2 แบบ สีขาวและสีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ปสีขาว Princess

     หมวกแก๊ปสีขาวล้วนทั้งใบ พร้อมเพิ่มแซนวิชปีกหมวก โดยหมวกใบนี้นั้นมีความพิเศษในส่วนเนื้อผ้าหมวกที่เป็นเนื้อผ้านาโนชนิดพิเศษ พร้อมงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่งชิ้นหน้า และชิ้นหลังหมวก หางหมวกมีการใช้แบบบัคเคิลเหล็กคุณภาพดี ทำให้หมวกออกมาดูพรีเมี่ยมเป็นอย่างมาก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : นาโน
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : บัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : แซนวิชปีกหมวกสีดำ

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก และด้านหลังหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ปสีขาวปปักนูน

     หมวกแก๊ปสีขาวล้วนพร้อมงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง เป็นผลงานการผลิตหมวกที่ทางลูกค้าได้เข้ามาสั่งทำเพื่อนำไปขายต่อ โดยหมวกใบนี้ ด้านหลังหมวกมีการเพิ่มหางหมวกเป็นสีดำ พร้อมบัคเคิลเหล็ก ทำให้หมวกดูพรีเมี่ยมมากขึ้น

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton 20×10
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : หางหมวกสีดำ พร้อมบัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง เป็นงานปักนูน
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแบรนด์สีล้วน GDWTHAI

     เปรียบเทียบตัวอย่างหมวกแบรนด์สีขาวและสีดำ เนื้อผ้า คอมทวิว ซึ่งลักษณะเนื้อผ้ามีความคล้ายกับเนื้อผ้าค๊อตตอน แต่เมื่อสัมผัสเนื้อผ้าจะมีความไม่นุ่มเท่ากับเนื้อผ้าค๊อตตตอน และมีความสากมือมากกว่า  แต่มีความพรีเมี่ยมและความคลาสสิคต่างจากหมวกเนื้อผ้าค๊อตตอน  มีงานปักบริเวณด้านหน้า 1 ตำแหน่ง   หมวกสีขาวปักด้วยด้ายสีดำ / หมวกสีดำปักด้วยด้ายสีขาว  บริเวรหางหมวกจะเป็นบัคเคิลเหล็กมาตรฐาน


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกทรงแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : คอมทวิว
สีหมวก : สีขาว /สีดำ
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็กสีเงิน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก
สีงานปัก : สีขาว / สีดำ

หมวกแบรนด์สีล้วน SNEAKA

     รับผลิตหมวกทรงแบรนด์สีขาวเนื้อผ้าเกรดพิเศษ มีงานปักหมวกบริเวณด้านหน้าหมวกและด้านหลังหมวก ความยาวปีกหมวกทรงแบรนด์มาตรฐาน 7 cm. บริเวณหมวกใต้ปีกหมวกตัดต่อเนื้อผ้าสีเทาเพิ่มความแพงให้กับหมวก  ชิ้นหมวก 6 ชิ้น  มีรูระบายอากาศ 4 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังหมวกเป็นเข็มขัดเหล็กเกรดหนา พิเศษ  นอกจากนี้ลูกค้าสามารถนำลาเบลแบรนด์ของลูกค้ามาให้โรงงานผลิตของเราเย็บเพิ่มเติมได้

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกทรงแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามฝ่ายขาย
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : เข็มขัดเหล็กเกรดหนา
กระดุมหมวก : สีเดียวกับผ้าหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับผ้าหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : มีติดลาเบล

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : (ด้านหน้า/ ด้านหลัง) หมวก
สีงานปัก : 2 สี (สีขาว/สีดำ)

หมวกไวเซอร์สีขาว Deaf Futsal

    หมวกไวเซอรืสีขาวล้วน สั่งทำตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ พิเศษสุดกับงานปักโลโก้มากถึง 5 สีด้วยกัน งานปักเนียบดูสวยพรีเมี่ยมเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสั่งทำหมวกไวเซอรืสีขาวกับทาโรงงานผลิตหมวกของเราเป็นจำนวนมากเ เพื่อนำไปจำหน่ายแจกจ่ายในงานแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับชาติ ประจำปี 2015

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกไวเซอร์
เนื้อผ้าหมวก : คอตตอนพีท
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า : 3

หางหมวก : เมจิกเทป/ตีนตุ๊กแก
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 5 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีดำ / สีแดง / สีเหลือง / สีเขียว / สีน้ำเงิน

หมวกไวเซอร์สีขาว Green Asia

    หมวกไวเซอร์สีขาว ปีกหมวกแซนวิสสีเขียว พร้อมปักโลโก้ลูกค้าสีเขียวที่ด้านหน้าหมวก ลูกค้าสั่งทำหมวกไวเซอร์กับทางเรา เพื่อนำไปใช้จำหน่ายแจกจ่ายในธุรกิจของลูกค้าให้กับแขกที่มาใช้บริการ เป็นของสมนาคุณหรือของที่ระลึกตลอด ให้ลูกค้าได้ใช้สวมใส่ตลอดทริปการเดินทางได้เป็นเป็นอย่างดี

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกไวเซอร์
เนื้อผ้าหมวก : คอตตอนพีท
สีหมวก : สีขาว / สีเขียว
รหัสสีผ้า : 3 / 30

หางหมวก : เมจิกเทป/ตีนตุ๊กแก
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ปีกหมวกแซนวิส

จำนวนงานปัก : 1 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีเขียว

หมวกไวเซอร์สีขาว ISF

     หมวกวไเซอร์สีขาว ปีกหมวกแซนวิสสีม่วง พร้อมงานปักรอบหมวก ลูกค้าสั่งทำเพื่อนำไปจำหน่ายในงานกิจกรรมต่างๆ ตัวหมวกมีความเรียบง่ายสวยหรูด้วยงานปักโลโก้ลูกค้าที่ประณีตทำให้ดูพรีเมี่ยม เหมาะแก่การสวมใส่ในชีวิตประจำวันหรือขณะออกกำลังได้เป็นอย่างดี

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกไวเซอร์
เนื้อผ้าหมวก : คอตตอนพีท
สีหมวก : สีขาว / สีม่วงเข้ม
รหัสสีผ้า : 3 / 22

หางหมวก : เมจิกเทป/ตีนตุ๊กแก
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ปีกหมวกแซนวิส

จำนวนงานปัก : 1 สี 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก / ข้างซ้ายหมวก / ข้างขวาหมวก
สีงานปัก : สีดำ

หมวกไวเซอร์สีขาว TTW

     ผลงานหมวกไวเซอร์สีขาว กุ้นปีกหมวกสีน้ำเงิน ลูกค้าสั่งทำหมวกสีประจำองค์กรลูกค้าโดยเฉพาะ ลูกค้าเป็นบริษัทโรงงานระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ที่ได้ให้ความไว้วางใจสั่งทำหมวกกับทางโรงงานผลิตหมวกของเรา เพื่อนำไปแจกให้กับบุคลากรและลูกค้าในงานกิจกรรมต่างๆ

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกไวเซอร์
เนื้อผ้าหมวก : คอตตอนพีท
สีหมวก : สีขาว / สีน้ำเงิน
รหัสสีผ้า : 3 / 9

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติกสีขาว
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : กุ้นปีกหมวก กับปักวนปีกสีน้ำเงิน

จำนวนงานปัก : 3 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีน้ำเงิน / สีดำ / สีแดง