Showing all 6 results

หมวกตาข่าย Aloz

    หมวกตาข่าย Aloz เป็นแบบหมวกแก๊ปตาข่าย 6ชิ้น ที่ทางโรงงานหมวกของเรา มีบริการทำหมวกให้กับลูกค้า โดยรายละเอียดของหมวกใบนี้นั้นลูกค้าได้กำหนดรายละเอียดของสีหมวกเป็นสีน้ำเงินล้วนทั้งใบ ตั้งแต่ปีกหมวก ตัวหมวก ตาข่ายหมวก มาพร้อมกับงานปักโลโก้คำว่า Aloz จำนวน 2 สี คือสีน้ำเงินและสีแดง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปตาข่าย 6ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ปีกหมวก ชิ้นหน้าหมวก และตาข่ายหมวก สีน้ำเงิน
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีเดียวกับตัวหมวก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกตาข่าย Chuokoki

     หมวกตาข่ายแบบ 5ชิ้น ตัวอย่างผลงานการผลิตหมวกให้กับลูกค้า Chuokoki โดยทางลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการทำหมวกจำนวน 200 ใบ โดยเป็นหมวกตาข่าย สีกรมท่าล้วนทั้งใบ ทั้งส่วนปีกหมวก ตัวหมวก ตาข่ายหมวก ลูกค้าได้เลือกเป็นสีกรมท่า ในทางโทนเดียว กันโดยลูกค้าได้เลือกสีตาม สีบริษัทของลูกค้ามาพร้อมกับงานปักโลโก้ ชิ้นหน้าหมวกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวก ปีกหมวก ตาข่ายหมวกเป็นสีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีเดียวกับตัวหมวก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกเวียดนามสีกรมท่า

     หมวกเวียดนามสีล้วนทั้งใบ ผลงานจากลูกที่เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับโรงงาน Capts ของเรา โดนเป็นหมวกเวียดนามเนื้อผ้า Cotton สีกรมท่าล้วน พร้อมทั้งมีการเพิ่มโลโก้งานปัก 2 ตำแหน่งด้วยกันคือชิ้นข้างหมวกและชิ้นปีกหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกเวียดนาม
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : ไม่มี
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นข้างหมวก และปีกหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ป พัฒน์กล

     แบบตัวอย่างงานผลิตหมวกพรีเมี่ยม ตามแบบของลูกค้าโดยเป็นหมวกแก๊ปสีล้วนทั้งใบทางลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีกรมท่า พร้อมทั้ง รายละเอียดพิเศษในส่วนต่างๆของตัวหมวก ตั้งแต่ รูระบายอากาศสีขาว เดินด้านเย็บสีขาว กางหมวกเป็นบัคเคิลเหล็ก และงานปักโลโก้สวย 2 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : บัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีขาว
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เดินด้ายเย็บรอบตัวหมวกด้วยด้ายสีขาว

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก และด้านข้างหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป41years

    หมวกแก๊ป41years หมวกแก๊ปสีล้วน ตัวอย่างงานทำหมวกพรีเมี่ยมที่ลูกค้าได้ติดต่อสั่งซื้อกับทางโรงงานของเราโดยได้เลือกแบบ 2 แบบด้วยกันคือ หมวกแก๊ปสีขาว และสีกรมท่า พร้อมเพิ่มงานปักโลโก้พรีเมี่ยม 1 ตำแหน่ง ด้านหน้าชิ้นหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : 2 แบบ สีขาวและสีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ปสีล้วน Police

     หมวกแก๊ปกรมท่า สีล้วนทั้งใบ เป็นผลงานตัวอย่างการทำหมวก ให้กับลูกค้าจากทางราชการ ชื่องาน หมวกแก๊ปสีล้วน Police เป็นลูกค้าตำรวจที่ได้ติดต่อให้ทางโรงงานผลิตหมวกของเรา ทำให้กับลูกค้าเป็นหมวกสีกรมท่าล้วนพร้อมงานปักโลโก้ 3 ตำแหน่ง ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก และในส่วนหางหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก ,ชิ้นข้างหมวก และหางหมวก
สีงานปัก : 1 สี