Showing 1–15 of 27 results

ทำหมวกแบรนด์ SNW

    ความแมชของสีผ้าหมวกสีแดงเลือดหมูและสีมัสตาร์ท มีความเข้ากันได้ดี มีความแตกต่างที่ลงตัว ทั้ง 2 ใบ เป็นหมวกแบรนด์ เนื้อผ้าค๊อตตอน เกรดพิเศษ ที่มีความหนานุ่ม ส่วมใส่สบาย ระบายเหงือได้อย่างดี มีรูระบายอากาศและกระดุมหมวกสีเดียวกับผ้าหมวก มีงานปักเล็กๆ 2 ตำแหน่ง บริเวณ ด้านหน้าหมวกและด้านข้างหมวก ส่วนด้านหลังหมวกจะเป็นบัคเคิลเหล็กมาตรฐานสีเงิน

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีแดงเลือดหมู / สีมัสตาร์ท
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็กสีเงิน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า /ด้านข้าง
สีงานปัก : สีดำ / สีเหลืองมัสตาร์ท

หมวกตาข่าย BCLC

     โรงงานผลิตหมวกของเราได้มีโอกาสทำหมวกให้กับทาง BCLC หรือสำนักงานจัดรูปทรงที่ดิน โดยลูกค้าได้เข้ามาติดต่อเพื่อสั่งทำหมวกเอาไว้ใช้แจกเป็นของพรีเมี่ยม ให้กับพนักงานในสำนักงาน โดยเป็นหมวกตาข่ายแบบ 5ชิ้น ชิ้นหน้าหมวกเป็นสีขาว พร้อมรองโฟม ปีกหมวกเป็นสีเขียวเข้ม และตาข่ายเป็นสีเขียว และลูกค้าได้เพิ่มเพิ่มรายละเอียดทั้งงานปักโลโก้ และงานสกรีนให้ ลงบนชิ้นหน้าหมวกอีกด้วย

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวกสีขาว ปีกหมวกสีเขียวเข้ม และตาข่ายสีเขียวอ่อน
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีเขียวเข้ม
กระดุมหมวก : สีเขียวเข้มสีเดียวกับปีกหมวก
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มทั้งงานปักและงานสกรีน

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2สี งานสกรีน3สี

หมวกตาข่าย Kinn

     วันนี้มีตัวอย่างแบบหมวกจากทางลูกค้าที่เข้ามาเพื่อต้องการติดต่อสั่งทำหมวก โดยลูกค้าได้เลือกทำหมวกตาข่าย 5ชิ้นกับทางโรงงานของเรา โดยสำหรับหมวกที่ลูกค้าได้สั่งนั้นชิ้นหน้าหมวกเป็นสีขาวรองโฟม พร้อมทั้งปีกหมวกและส่วนตาข่ายได้เลือกเป็นสีดำ เพื่อตัดกับสีขาวทำให้ดูพรีเมี่ยมมากขึ้น มาพร้อมกับงานปักโลโก้ 1ตำแหน่งโดยปักคำว่า Kinn ในส่วนชิ้นหน้าของหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวกสีขาว ชิ้นปีกหมวกและตาข่ายสีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : กระดุมสีดำ
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกตาข่าย Super Rich

     ผลงานการผลิตหมวกตาข่ายให้กับลูกค้าจากทาง Super Rich ได้เข้ามาติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเราโดยลูกค้าได้เลือกแบบหมวกตาข่ายที่สามารถระบายอากาศได้ดี โดยชิ้นหน้าหมวกเป็นสีขาวมีการรองโฟม พร้อมทั้งปีกหมวกและตาข่ายเป็นสีเขียว โดยลูกค้าได้เลือกสีตามแบบบริษัท

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกตาข่าย 5ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวกสีขาว ปีกหมวกและตาข่ายสีเขียว
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีเขียว
กระดุมหมวก : กระดุมหมวกสีเขียวตามสีตาข่าย
รูระบายอากาศ : ไม่มีรูระบายอากาศ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : งานปักนูน

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี สีเขียว

หมวกตาข่ายสีดำ Burasari

     หมวกแก๊ปตาข่าย แบบหมวกที่ทางโรงงานทำหมวกของเราผลิตให้กับลูกค้า โดยเป็นหมวกแก๊ป ชิ้นหน้าอัดกาว พร้อมชิ้นหลังเป็นตาข่ายสีดำ และปีกหมวกสีดำ เป็นงานจากทางลูกค้า Burasari ได้เข้ามาติดต่อสั่งทำกับทางโรงงานของเรา พร้อมงานปักโลโก้ สวยๆ1ตำแหน่ง ชิ้นหน้าหมวกปักคำว่า Burasari ด้วยด้ายสีขาว

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปตาข่าย 6ชิ้น
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย
สีหมวก : ชิ้นหน้าหมวก ปีกหมวก และตาข่าย สีดำล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : สแน็ปพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกตำรวจ ARINTARAJ26

    หมวกแก๊ปตำรวจ ARINTARAJ26 รายละเอียดผลงานแบบหมวกที่ทางโรงงานของเราผลิตให้กับลูกค้าโดยเป็นหมวกแก๊ปตำรวจเนื้อผ้าเกรดพรีเมี่ยม ผ้าไมโคร มีความเบาใสสบาย และดูพรีเมี่ยมเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าได้เพิ่มงานปักโลโก้ไว้ 2 ตำแหน่งในส่วนชิ้นหน้าหมวก เป็นโลโก้หน่วยงานของลูกค้า และส่วนชิ้นปักหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร
เนื้อผ้าหมวก : ผ้าไมโคร
สีหมวก : สีดำล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : แบบมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และปีกหมวก
สีงานปัก : 5 สี

หมวกทหาร Wing23

     หน่วยงานทหาร หน่วยงานราช ที่สนใจต้องการสั่งทำหมวกแก๊ปทหารนั้น สามารถติดต่อโรงงานทำหมวกของเราได้เลย เรามีบริการทำหมวกให้กับลูกค้าโดยลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดของหมวกได้ตามต้องการ โดยทางผลงานการทำหมวกทหาร Wing23 เป็นงานทำหมวกแก๊ปทหารสีดำล้วนทั้งใบ พร้อมงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปทหาร
เนื้อผ้าหมวก : มองตากรู
สีหมวก : สีดำล้วนทั้งใบ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกแบบมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : –

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกปีกรอบ TRANE

  ตัวอย่างหมวกปีกรอบที่มีเค้าโครงหมวกมาจากหมวกแก๊ปแล้วมีการเพิ่มปีกหมวกรอบๆ ความยาวของปีกหมวกรอบๆสามารถกำหนดได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ของแต่ละบุคคล เนื้อผ้าเป็นผ้าแบบนุ่ม สามารถกันแดดได้เป้นอย่างดี  ส่วมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี มีงานปักบริเวณด้านหน้าหมวก  นอกจากนี้ก็มีสายรัดคางเพื่อปรับให้เข้ารูปกับใบหน้า ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวก 100 ใบ ระยะเวลาในการผลิต 35-45 วัน หลังจากยืนยันงานผลิต

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกปีกรอบ
เนื้อผ้าหมวก : สอบถามฝ่ายขาย
สีหมวก : สีเทาตัดต่อสีขาว
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : –
รูระบายอากาศ : –
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : หมวกแก๊ปตัดต่อหมวกปีกรอบตามสไตล์ของลูกค้า

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า
สีงานปัก : สีดำ /สีขาว

หมวกปีกรอบผ้าเวสปอย

     ตัวอย่างหมวกปีกรอบผ้าเนื้อผ้าเวสปอยท์ เป็นหมวกเปล่าไม่มีงานปัก ความยาวปีกรอบมาตรฐาน  สีผ้าเป็นสีเทาเข้ม ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวกปีกรอบเพียง 100 ใบ สามารถสั่งเป็นใบเปล่า ไม่มีงานปัก สามารถสอบถามข้อมูลการสั่งผลิตหมวกได้ที่ฝ่ายขาย ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง หากลูกค้ายังไม่มีแบบสามารถให้ฝ่ายกราฟฟิคของเราออกแบบตัวอย่างหมวกให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนลงงานผลิตจริง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกปีกรอบ
เนื้อผ้าหมวก : เวสปอยท์
สีหมวก : สีเทา
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : –
กระดุมหมวก : –
รูระบายอากาศ :-
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : หมวกปีกรอบความยาวปีกหมวกมาตรฐาน

จำนวนงานปัก : ไม่มีงานปัก
ตำแหน่งงานปัก : –
สีงานปัก :-

หมวกสตรีทสีดำ TBAV

       รับผลิตหมวกแบรนด์โดยโรงงานผลิตหมวกโดยตรง ขั้นต่ำในการสั่งผลิตหมวกเพียง 100 ใบ  หมวกทรงบรนด์มีลักษณะพิเศษต่างจากหมวกแกีปปกติตรงที่ปีกหมวกสั้นกว่า ชั้นหน้าหมวกไม่อัดกาวแต่จะเป็นซับในบริเวณด้านหน้าหมวก 2 ชั้น แต่สามารถอัดกาวได้ หากลูกค้าต้องการ  เนื้อผ้าหมวกที่ใช้จะเป็นเนื้อผ้า ค๊อตตอน เกรดมารตฐาน นอกจากนี้ยังมีเนื้อเนื้อผ้าอื่นๆที่สามารถใช้ได้ สนใจสั่งผลิตหมวกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกทรงแบรนด์
เนื้อผ้าหมวก : cotton
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : –

หางหมวก : บัคเคิลเหล็กสีเงิน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับเนื้อผ้า
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้า / ด้านข้าง/ด้านหลัง
สีงานปัก : สีขาว /สีดำ

หมวกฮิปฮอป Intro

    หมวกฮิปฮอปตาข่ายสีดำล้วน แบบชิ้นหน้า 5 ชิ้น พร้อมงานสกรีนโลโก้ด้านหน้าหมวกฝั่งซ้าย เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหมวกฮิปฮอปที่สวมใส่สบาย เพราะด้วยเนื้อผ้าตาข่ายที่ช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่อึดอัดและร้อนศรีษะ สามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน ใส่ได้ทั้งชายและหญิง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอปตาข่าย
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี / ตาข่าย
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : 1

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : ไม่มี
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานสกรีน : 1 สี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานสกรีน : หน้าหมวก
สีงานปัก : สีขาว

หมวกฮิปฮอป Kingdrag

    หมวกฮิปฮอปสีดำล้วน หางหมวกสีแดง พร้อมปักโลโก้แบรนด์ Kingdrag เจ้าแห่งความเร็ว ที่หนุ่มสาวขาซิ่งทั้งหลายไม่ควรพลาด ทางลูกค้าได้มาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อหมวก หรือแจกเป็นของสมนาคุณแก่ลูกค้าในโอกาสต่างๆ

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกฮิปฮอป
เนื้อผ้าหมวก : ชาลี
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : 1

หางหมวก : สแน๊ปพลาสติก สีแดง
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : สีดำ
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ไม่มี

จำนวนงานปัก : 1 สี 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : หน้าหมวก / ข้างซ้ายหมวก
สีงานปัก : สีขาว

หมวกแก๊ป ASEAN

     หมวกแก๊ปสีล้วน งานผลิตหมวก ASEAN เป็นงานทำหมวกที่ลูกค้าได้สั่งทำเพื่อใช้ในบริษัท แจกให้กับพนักงาน โดยแบบหมวกที่ลูกค้าได้เลือกนั้นเป็นหมวกแก๊ปสีกรมท่าล้วนทั้งใบพร้อมงานปักโลโก้ คุณภาพดีชิ้นหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton 20×10
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ป Audi

     ผลงานการทำหมวกพรีเมี่ยมสีล้วน เป็นลูกค้าจากแบรนด์รถยนต์ Audi ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยเป็นหมวกแก๊ปแบบมาตรฐาน สีดำล้วนทั้งใบ พร้อมรายละเอียดหางหมวกซิปเลื่อนพลาสติกสีดำ และงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งด้านหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป Eastin

    หมวกแก๊ป Eastin แบบงานผลิตหมวกสีล้วนลูกค้าได้เลือกสั่งจำนวน 2 สีด้วยกันคือสีเลือดหมู และสีเขียวเข้ม โดยลูกค้าได้ออกแบบหมวกมาให้กับทางโรงงานเพื่อผลิต เป็นหมวกในการใช้แจกเป็นของพรีเมี่ยม พร้อมงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งชิ้นหน้าหมวก ด้านซ้าย

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : comptwill
สีหมวก : สีแดงเลือดหมู และสีเขียวเข้ม
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : สเนปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี