PRIVACY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวก กับทางโรงงาน Capts ของเราทั้งช่องทาง Line  โทรศัพท์ อีเมล และช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์ของเราจะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละท่านไว้ เช่น ชื่อ(Name) อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)  และจนถึง ID Line ที่ลูกค้าติดต่อมา
 2. ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน ทางโรงงานทำหมวก Capts ของเราจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับ
 3. สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของลูกค้าแล้ว ทางโรงงานหมวก Capts จะมีการเก็บข้อมูลอื่นๆเพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์ ไปจนถึงการทำประชาสัมพันธ์ โดยเราได้มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลา ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 

ข้อมูลการสั่งผลิตสินค้า

 1. สำหรับรายละเอียดข้อมูลการสั่งผลิตสินค้าของลูกค้านั้น ทางโรงงานผลิตหมวกของเราจะมีการนำข้อมูลสเปกหมวกที่ลูกค้าสั่งมานำเสนอลงบนหน้าเว็บไซต์เพื่อเป็นผลงานโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า แต่สำหรับลูกค้าท่านในไม่ประสงค์ให้แบบหมวกของลูกค้าโชว์ลงบนหน้าเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถแจ้งกับทางฝ่ายขายที่ดูแลได้ทันที
 2. สำหรับข้อมูลรายละเอียดการออกแบบสินค้า ตั้งแต่ไฟล์ .jpg หรือ ไฟล์ .ai ที่ทางโรงงานเราได้ทำขึ้นมานั้น ขอสงวนสิทธิ์ห้ามลูกค้านำไปใช้ในทุกกรณี ถ้ามีวัตถุประสงค์สามารถแจ้งฝ่ายขายของเราได้

 

นโยบายความปลอดภัย

 1. เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น
  – หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย
  – บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่าน
 2. เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบภายในของเรา สร้างความชัดเจนและช่วยให้เกิดความสะดวกในการติดต่อระหว่างเราและท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่พบข้อผิดพลาดในการประสานงานด้วยระบบที่สร้างมาเพื่องานด้านบริการโดยเฉพาะการสั่งผลิตสินค้า
 3. เราอาจมีการส่งข่าวสารที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ในภายหลังได้