DETAIL

ส่วนประกอบหมวก

ส่วนประกอบหมวก

     สำหรับ ส่วนประกอบหมวก ที่ทางโรงงานผลิตหมวกใช้ในการชี้แจงให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆของหมวกนั้น ทางเราจะใช้แพทเทิร์นหมวกแก๊ปมาตรฐานในการชี้แจง ซึ่งส่วนประกอบหมวกนั้นสามารถแบ่งแยกออกเป็นส่วนสำคัญๆทั้งหมดได้ 5 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

 

ส่วนประกอบหมวก

1.กลีบหมวก

      กลีบหมวก คือ ส่วนประกอบหมวก หลักเป็นชิ้นผ้าสามเหลี่ยมที่นำมาเย็บประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็นตัวหมวก สำหรับหมวกแก๊ปมาตรฐานของทางโรงงานเรานั้นจะมี 2 รูปแบบ ให้เลือกด้วยกัน คือ กลีบหมวก 5 ชิ้น และ กลีบหมวก 6 ชิ้น โดยความแตกต่างของกลีบหมวก 5 ชิ้น และกลีบหมวก 6 ชิ้นนั้นจะมีลักษณะดังนี้

หมวกแก๊ป5ชิ้น

▲ กลีบหมวก 5 ชิ้น

ประกอบด้วย

ชิ้นผ้าด้านหน้า 1 ชิ้น

ชิ้นผ้าด้านข้างฝั่งละ 1 ชิ้น รวมเป็น 2 ชิ้น

ชิ้นผ้าด้านหลัง 2 ชิ้น

หมวกแก๊ป6ชิ้น

▲ กลีบหมวก 6 ชิ้น

ประกอบด้วย

ชิ้นผ้าด้านหน้า 2 ชิ้น

ชิ้นผ้าด้านข้างฝั่งละ 1 ชิ้น รวมเป็น 2 ชิ้น

ชิ้นผ้าด้านหลัง 2 ชิ้น

2.ปีกหมวก

ปีกหมวก คือชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาทางด้านหน้าจากตัวหมวกไว้ใช้บดบังแสงแดด โดยปีกหมวกของทางโรงงานผลิตหมวกเรามีให้เลือกด้วยกันหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น

ปีกหมวกมาตรฐาน

▲ ปีกหมวกมาตรฐาน

คือ ปีกหมวกธรรมดาที่เป็นสีล้วน มีการเย็บวนปีก 4 เส้น ความนาวปีกมาตรฐาน

ปีกหมวกกุ๊น

▲ ปีกหมวกกุ๊น

คือ ปีกหมวกที่มีการนำชิ้นผ้าสีเดียวกันหรือคนละสีมาเย็บประกบที่ปลายปีกหมวก

ปีกหมวกแซนวิส

▲ ปีกหมวกแซนวิส

คือ ปีกหมวกที่มีการนำชิ้นผ้าสีเดียวกันหรือคนละสีมาเย็บสอดแทรกตรงกลางระหว่างชิ้นผ้าด้านบนและด้านล่าง ลักษณะเหมือนขนปังแซนวิส

ปีกหมวกตัดต่อ

▲ ปีกหมวกตัดต่อตามแพทเทิร์นต่างๆ

คือ ปีกหมวกที่มีการเย็บต่อชิ้นผ้าตามแพทเทิร์นต่างๆของทางโรงงานที่มีให้เลือกมากกว่า 14 แบบด้วยหัน

3.หางหมวก

     หางหมวก คือชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหลังหมวกเป็นสายไว้สำหรับปรับนัดความแน่นของศีรษะผู้สวมใส่ให้กระชับแน่นหนาไม่หลุดปลิวได้ง่ายๆ โดยหางหมวกของทางโรงงานผลิตหมวกเรานั้นมีรูปแบบให้เลือกหลายแบบ ดังนี

หางหมวกซิปเลื่อนพลาสติก

◄ หางหมวกซิปเลื่อนพลาสติก

ลักษณะจะเป็นหางหมวกความยาวมาตรฐาน ที่ปลายสายเป็นซิปสามารถเลื่อนปรับระดับได้ง่าย

หางหมวกเมจิกเทป

◄ หางหมวกเมจิกเทป (ตีนตุ๊กแก)

ลักษณะเป็นหางหมวกยื่นยาวออกมาทั้งสองฝั่ง โดยหางหมวกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวเทปไว้แปะยึดติดกับหางหมวกอีกฝั่งหนึ่ง สามารถปรับระดับได้ในระดับหนึ่ง

หางหมวกบัคเคิลเหล็ก

◄ หางหมวกบัคเคิลเหล็ก

ลักษณะเป็นหางหมวกยาว และอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวล็อค ไว้สอดสายหางหมวกเข้าไปและกดล็อดให้แน่น ปรับระดับความยาวได้ตามต้องการ

หางหมวกเข็มขัดเหล็ก

◄ หางหมวกเข็มขัดเหล็ก

ลักษณะมีหัวคล้ายหัวเข็มขัดนักเรียน แต่ไม่มีเข็มตรงกลาง โดยจะสอดสายหางเข้ามาทางด้านหนึ่งและโผล่ออกอีกด้านหนึ่ง ตัวเข็มขัดจะล็อกสายไว้ไม่ให้เคลื่อนหลุดไปไหน

หางหมวกสแน็ปพลาสติก

◄ หางหมวกสแน็ปพลาสติก

ลักษณะเป็นพลาสติกแข็งยื่นยาวออกมาจากตัวหมวกทั้งสองฝั่ง โดยที่ฝั่งหนึ่งจะมีปุ่มเดือยยื่นออกมา และอีกสายหนึ่งจะเป็นรู ไว้สำหรับเสียบเดือยเข้ารูให้ล็อคแน่นสนิท สามารถปรับระดับได้ในระดับหนึ่ง

4.รูระบายอากาศ

     ส่วนประกอบที่ช่วยให้ผู้สวมใส่หมวกรู้สึกสบายศีรษะมากขึ้น นั้นคือ รูระบายอากาศ เป็น ส่วนประกอบหมวก ที่ค่อนข้างจำเป็น โดยหนึ่งชิ้นผ้าหมวกหรือหนึ่งกลีบหมวกสามารถเจาะรูระบายอากาศ 1 รูเล็กๆที่บริเวณด้านบนได้ ช่วยระบายความร้อนที่สะสมภายในหมวกออกมาด้านนอก ทำให้สวมใส่ได้เป็นเวลานาน โดยที่ไม่อึดอัดแต่อย่างใด

รูระบายอากาศ-สีเดียวกับเนื้อผ้าหมวก

▲ รูระบายอากาศ สีเดียวกับเนื้อผ้าหมวก

รูระบายอากาศ-คนละสีกับเนื้อผ้าหมวก

▲ รูระบายอากาศ คนละสีกับเนื้อผ้าหมวก

5.กระดุมหมวก

ส่วนประกอบหมวก ส่วนสุดท้าย คือ กระดุมหมวก เป็นส่วนที่จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ เป็นส่วนที่ไว้ประดับหมวกให้ช่วยทำให้หมวกดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

กระดุมหมวกสีเดียวกับเนื้อผ้าหมวก

▲ กระดุมหมวกสีเดียวกับเนื้อผ้าหมวก

กระดุมหมวกคนละสีกับเนื้อผ้าหมวก

▲ กระดุมหมวกคนละสีกับเนื้อผ้าหมวก