Cap

หมวกแก๊ป

หมวกแก๊ปสีล้วน

หมวกแก๊ปสีล้วน

รายละเอียดหมวก
เนื้อผ้า : ผ้าคอตตอนพีท
ตัวหมวก : หมวก 6 ชิ้น
ชิ้นหน้าหมวก : อัดกาว
ปีกหมวก : ปีกหมวกยาวมาตรฐาน
หางหมวก : ซิบเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก

หมวกแก๊ป Eastin

    หมวกแก๊ป Eastin แบบงานผลิตหมวกสีล้วนลูกค้าได้เลือกสั่งจำนวน 2 สีด้วยกันคือสีเลือดหมู และสีเขียวเข้ม โดยลูกค้าได้ออกแบบหมวกมาให้กับทางโรงงานเพื่อผลิต เป็นหมวกในการใช้แจกเป็นของพรีเมี่ยม พร้อมงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งชิ้นหน้าหมวก ด้านซ้าย

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : comptwill
สีหมวก : สีแดงเลือดหมู และสีเขียวเข้ม
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : สเนปพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป Saline

     หมวกแก๊ปแบบพิเศษเพิ่มกุ้นปีกหมวก เป็นหมวกที่ทางโรงงานของเราผลิตให้กับลูกค้าชื่องานหมวกแก๊ป Saline โดยเป็นหมวกแก๊ปสีขาวล้วนทั้งใบ พร้อมทั้งเพิ่มกุ้นปีกหมวกสีน้ำตาลทำให้ตัวหมวกดูพรีเมี่ยมมากขึ้น และงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง ด้านหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปกุ้นปีกหมวก
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : มาตรฐานซืปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มกุ้นปีกหมวก สีน้ำตาล

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 3 สี

หมวกแก๊ป Audi

     ผลงานการทำหมวกพรีเมี่ยมสีล้วน เป็นลูกค้าจากแบรนด์รถยนต์ Audi ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยเป็นหมวกแก๊ปแบบมาตรฐาน สีดำล้วนทั้งใบ พร้อมรายละเอียดหางหมวกซิปเลื่อนพลาสติกสีดำ และงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งด้านหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ปสีดำ Chaiyo

     แบบตัวอย่างหมวกแบรนด์ หรือหมวกแก๊ปแบบพิเศษที่ลูกค้าได้ติดต่อสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเราโดยหมวกแบรนด์นั้นจะมีลักษณะปีกหมวกที่สั้นกว่าเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในปัจจุบันโดยสามารถเพิ่มงานปีกโลโก้ได้ หรือเปลี่ยนสายรัดหมวกให้ดูพรีเมี่ยมเพิ่มขึ้นได้

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : แบบมาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป41years

    หมวกแก๊ป41years หมวกแก๊ปสีล้วน ตัวอย่างงานทำหมวกพรีเมี่ยมที่ลูกค้าได้ติดต่อสั่งซื้อกับทางโรงงานของเราโดยได้เลือกแบบ 2 แบบด้วยกันคือ หมวกแก๊ปสีขาว และสีกรมท่า พร้อมเพิ่มงานปักโลโก้พรีเมี่ยม 1 ตำแหน่ง ด้านหน้าชิ้นหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : 2 แบบ สีขาวและสีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป ASEAN

     หมวกแก๊ปสีล้วน งานผลิตหมวก ASEAN เป็นงานทำหมวกที่ลูกค้าได้สั่งทำเพื่อใช้ในบริษัท แจกให้กับพนักงาน โดยแบบหมวกที่ลูกค้าได้เลือกนั้นเป็นหมวกแก๊ปสีกรมท่าล้วนทั้งใบพร้อมงานปักโลโก้ คุณภาพดีชิ้นหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton 20×10
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

แบบหมวกแก๊ป Departiment

    แบบหมวกแก๊ป Departiment หมวกแก๊ปปีกหมวกแซนวิช โดยตัวหมวกนั้นลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีเขียวทั้งหมวก พร้อมทั้งเพิ่มแซนวิชปีกหมวกสีขาว  โดยเป็นแบบหมวกที่ทางลูกค้าได้เลือกมาให้กับทางโรงงานของเรา พร้อมงานปักหมวก 2 ตำแหน่ง ชิ้นหน้าหมวก และชิ้นหลังหมวก หางหมวกเป็นแบบบัคเคิลเหล็ก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปแซนวิช
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : สีเขียว
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : บัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : สีขาว
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มแซนวิชปักหมวกสีขาว

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และชิ้นหลังหมวก
สีงานปัก : 6 สี

หมวกแก๊ป Pinku

     หมวกแก๊ปสีล้วน เป็นผลงานการทำหมวกแก๊ป Pinku โดยลูกค้าได้เลือกสั่งทำหมวกแก๊ปสีล้วย โดยมี2แบบด้วยกัน คือหมวกแก๊ปสีขาว และหมวกแก๊ปสีดำ หางหมวกเป็นซิปเลื่อนำพลาสติก ตามแบบหมวก พร้อมทั้งงานปักโลโก้หมวกจำนวน 3 ตำแหน่ง คือชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ชิ้นหางหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton20x10
สีหมวก : หมวกสีขาว และสีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกสีเดียวกับหมวก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก ชิ้นหางหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ปสีขาว Princess

     หมวกแก๊ปสีขาวล้วนทั้งใบ พร้อมเพิ่มแซนวิชปีกหมวก โดยหมวกใบนี้นั้นมีความพิเศษในส่วนเนื้อผ้าหมวกที่เป็นเนื้อผ้านาโนชนิดพิเศษ พร้อมงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่งชิ้นหน้า และชิ้นหลังหมวก หางหมวกมีการใช้แบบบัคเคิลเหล็กคุณภาพดี ทำให้หมวกออกมาดูพรีเมี่ยมเป็นอย่างมาก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : นาโน
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : บัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : แซนวิชปีกหมวกสีดำ

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก และด้านหลังหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป ReindeerPark

    หมวกแก๊ป ReindeerPark หมวกพรีเมี่ยมมีการเพิ่มกุ้นปีกหมวก และรายละเอียดพิเศษอื่นๆ โดยหมวกใบนี้นั้น เป็นผลงานการทำหมวก ที่ลูกค้าออกแบบมาให้กับทางโรงงานของเรา โดยชิ้นหน้าหมวกมีการเจาะตาไก่ หางหมวกเป็นแบบตีนตุ๊กแก พร้อมงานปักหมวก 3 ตำแหน่ง ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นหางหมวก ชิ้นปีกหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปกุ้นปักหมวก
เนื้อผ้าหมวก : cotton 20×10
สีหมวก : สีน้ำตาลอ่อน
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : ตีนตุ๊กแก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ชิ้นหน้าหมวกเจาะตาไก่

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นหางหมวก ปีกหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป SmartDrive

    หมวกแก๊ป SmartDrive หมวกแก๊ปแบบทูโทน 2 สี โดยตัวหมวกลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีน้ำเงิน และปีกหมวกสีส้ม เป็นหมวกที่ลูกค้าได้ออกแบบมาให้กับฝ่ายขายของเรา พร้อมกับเพิ่มรายละเอียดพิเศษให้กับ ตัวกระดุมหมวก และรูระบายอากาศ เป็นสีส้มเหมือนกับส่วนของปีกหมวก และงานปีกโลโก้ 2 สี ด้านหน้าหมวก 1 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton 20×10
สีหมวก : ตัวหมวกสีน้ำเงิน ปีกหมวกสีส้ม
รหัสสีผ้า : สอบถามได้กับฝ่ายขาย

หางหมวก : บัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีส้มเหมือนปีกหมวก
รูระบายอากาศ : สีส้มเหมือนปีกหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ปสีฟ้า ส้ม

     หมวกแก๊ปตัดต่อสีน้ำเงิน และสีส้ม เป็นงานทำหมวกพรีเมี่ยมที่มีความพิเศษด้วยการตัดต่อหมวก เป็นหมวกแก๊ปที่มีงานตัดต่อตัวหมวกสีน้ำเงินสีส้ม ปีกหมวกเป็นสีน้ำเงิน พร้อมมีการตัดต่อสีส้มลงบนปีกหมวก พร้อมงานปีกโลโก้ 1 ตำแหน่ง ด้านหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ปตัดต่อ
เนื้อผ้าหมวก : cotton 20×10
สีหมวก : สีส้ม และสีน้ำเงิน
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ตัดต่อตัวหมวกเป็นสีส้ม

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ปสีขาวปปักนูน

     หมวกแก๊ปสีขาวล้วนพร้อมงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง เป็นผลงานการผลิตหมวกที่ทางลูกค้าได้เข้ามาสั่งทำเพื่อนำไปขายต่อ โดยหมวกใบนี้ ด้านหลังหมวกมีการเพิ่มหางหมวกเป็นสีดำ พร้อมบัคเคิลเหล็ก ทำให้หมวกดูพรีเมี่ยมมากขึ้น

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : cotton 20×10
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : หางหมวกสีดำ พร้อมบัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง เป็นงานปักนูน
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป3พระจอม

     หมวกแก๊ปงาน 3 พระจอม เป็นผลงานที่ทางโรงงานผลิตหมวกของเราได้ทำให้กับลูกค้าโดยเป็นหมวกที่ลูกค้านำไปใช้ในงานที่ทางลูกค้าได้จัดขึ้นโดยสำหรับตัวหมวกนั้นเป็นสีขาว พร้อมงานปักโลโก้ คำว่า3พระจอมด้านหน้าหมวก และด้านข้างหมวก เป็นหมวกแก๊ปรุ่นใหม่ที่ผลิตขึ้นมาเป็นของพรีเมี่ยมกับลูกค้า

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก :  cotton 20×10
สีหมวก : หมวกสีขาว
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ตัดต่อปีกหมวก

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และชิ้นข้างหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ป CIMB

    ลูกค้าจากทาง ธนาคาร  CIMB ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเราโดยเป็นหมวกที่ลูกค้า ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำกับเรา โดยเป็นหมวกแก๊ปแบบมาตรฐานสีขาว พร้อมทั้ง มีการเพิ่มความสวยงานให้กับตัวหมวกด้วยงานปักหมวก ชิ้นหน้าหมวก และปีกหมวก


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีขาว
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีแดง
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มงานปักปีกหมวก

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และปีกหมวก
สีงานปัก : 3 สี

 

 

หมวกแก๊ป Daivo

     หมวกแก๊ปสีดำ จากลูกค้าที่ต้องการทำแบรนด์หมวกโดย ลูกค้าเป็นออกแบบลายโลโก้ พร้อมทั้งเลือกแบบโดยเป็นหมวกแก๊ปสีล้วนสีดำทั้งใบ พร้อมทั้งเนื้อผ้าที่สั่งนั้นเป็นเนื้อผ้าแบบพิเศษที่มีความพรีอมี่ยมและมีราคาที่ถูก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป ISSCT

     งานบริการรับทำหมวก ตามแบบของลูกค้า เป็นผลงานที่ทางโรงงานของเราได้ทำให้กับลูกค้าโดยลูกค้าได้เลือกสั่งทำหมวกแก๊ปสีล้วนทั้งใบ ปีกหมวกเป็นแซนวิชสีขาว พร้อมทั้งมีการใส่งานปักโลโก้บนชิ้นหน้าหมวกอีกด้วยทำให้เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับแจกเป็นของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก :  Cotton 20×10
สีหมวก : สีน้ำตาลอ่อน
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : ปีกหมวกแพิ่มแซนวิชสีขาว

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 3 สี

หมวกแก๊ปสีดำ Plinky

    หมวกแก๊ปสีดำ Plinky หมวกแก๊ปสีล้วนแบบมาตรฐาน ที่ลูกค้าได้เลือกหมวกแก๊ปโดยเป็นแบบหมวกที่ได้รับความนิยมและสั่งผลิตง่าย ตัวหมวกออกมามีความสวยงาม ยิ่งลูกค้าได้เพิ่มงานปักหมวกลงไป ก็ทำให้โลโก้ดูเด่นขึ้นมาอีกด้วย

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 6 สี

หมวกแก๊ป PROBike

     หมวกแก๊ปเนื้อผ้า Compwtill แบบงานผลิตหมวกของเรา เป็นผลงานที่เราทำหมวกให้กับลูกค้าจากทาง Probike ได้เลือกสั่งทำหมวกแก๊ปสีล้วนทั้งใบ โดยจุดเด่นอยู่ที่หางหมวกที่เป็นสีฟ้า พร้อมทั้งเลือกเข็มขัดเหล็ก พร้อมทั้งงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่งในส่วนด้านหน้าหมวกและส่วนหลังหมวก เป็นโลโก้ที่ทางลูกค้าของเราได้ส่งมาให้กับทางโรงงานทำหมวกปัก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Comptwill
สีหมวก : สีดำ
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : หางสีฟ้า เข็มขัดเหล็ก
กระดุมหมวก : ไม่มีกระดุมหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และชิ้นหลังหมวก
สีงานปัก : 4 สี

หมวกแก๊ป PTT

     หมวกแก๊ปสีเขียวล้วน ผลงานการผลิตหมวกจากโรงงาน Capts ที่ได้ทำหมวกให้กับกับลูกค้าอย่าง PTT โดยหมวกที่ลูกค้าเลือกนั้นเป็นหมวกแก๊ปสีเขียวล้วนมาตรฐาน โทนสีอ่อน พร้อมงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งในส่วนด้านหน้าหมวก


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีเขียวอ่อน
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 3 สี

หมวกแก๊ป พัฒน์กล

     แบบตัวอย่างงานผลิตหมวกพรีเมี่ยม ตามแบบของลูกค้าโดยเป็นหมวกแก๊ปสีล้วนทั้งใบทางลูกค้าได้เลือกสีหมวกเป็นสีกรมท่า พร้อมทั้ง รายละเอียดพิเศษในส่วนต่างๆของตัวหมวก ตั้งแต่ รูระบายอากาศสีขาว เดินด้านเย็บสีขาว กางหมวกเป็นบัคเคิลเหล็ก และงานปักโลโก้สวย 2 ตำแหน่ง

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : บัคเคิลเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีขาว
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เดินด้ายเย็บรอบตัวหมวกด้วยด้ายสีขาว

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ด้านหน้าหมวก และด้านข้างหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ปทูโทน Mazda

     จากทางแบรนด์ค่ายรถอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไว้วางใน ให้โรงงานผลิตหมวกของเรา ได้ทำหมวกให้กับลูกค้า โดยเป็นลูกค้าจากทาง Mazda ได้ทำหมวกกับเราโดนเป็นหมวกแก๊ปแบบทูโทน 2 สี ส่วนปีกหมวกและตัวหมวกชิ้นหน้าเป็นสีดำ และส่วนชิ้นหมวกที่เหลือเป็นสีแดง พร้อมงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่ง คือด้านหน้าหมวก และด้านหลังหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : หมวกสีแดง สีดำ
รหัสสีผ้า : สอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขาย

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีดำ
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และชิ้นหลังหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ป-W-1หมวกแก๊ป-W-2

หมวกแก๊ปสีล้วน W

     ผลงานการทำหมวกแก๊ปสีดำล้วนทั้งใบ เป็นหมวกแก๊ปที่ทางแบรนด์ W ได้เข้ามาสั่งทำหมวกกับเรา โดยลูกค้าได้เลือกสั่งทำหมวกแก๊ปสีล้วน สีดำล้วน พร้อมหางหมวก เป็นแบบพิเศษได้เพิ่มในส่วนหางหมวกแบบเข็มขัดเล็ก พร้อมทั้งงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งในส่วนชิ้นหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : หมวกสีดำ
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : แบบเข็มขัดเหล็ก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป-TGL6-3หมวกแก๊ป-TGL6-2

หมวกแก๊ปสีล้วน TGL6

     หมวกแก๊ปสีขาว และสีส้มล้วนทั้งใบ เป็นผลงานการทำหมวกจากทางลูกค้า หมวกแก๊ปสีล้วน TGL6 ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยเป็นหมวกแก๊ป 2 สี คือสีขาวและสีส้ม งานปักโลโก้อยู่ชิ้นหน้าหมวกด้านซ้าย หางหมวกเป็นซิปเลื่อนพลาสติก


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : หมวกสีขาว และหมวกสีส้ม
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : ซิปเลื่อพลาสติกสีขาว
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก และชิ้นหลังหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ปสีล้วน Police

     หมวกแก๊ปกรมท่า สีล้วนทั้งใบ เป็นผลงานตัวอย่างการทำหมวก ให้กับลูกค้าจากทางราชการ ชื่องาน หมวกแก๊ปสีล้วน Police เป็นลูกค้าตำรวจที่ได้ติดต่อให้ทางโรงงานผลิตหมวกของเรา ทำให้กับลูกค้าเป็นหมวกสีกรมท่าล้วนพร้อมงานปักโลโก้ 3 ตำแหน่ง ชิ้นหน้าหมวก ชิ้นข้างหมวก และในส่วนหางหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีกรมท่า
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก ,ชิ้นข้างหมวก และหางหมวก
สีงานปัก : 1 สี

หมวกแก๊ป-IPCA-1

หมวกแก๊ปIPCA

     ผลงานตัวอย่างงานทำหมวกแก๊ปพรีเมี่ยม แบบตัดต่อ เป็นงานทำหมวกแก๊ปIPCA โดยเป็นหมวกแก๊ปสีดำ และสีแดง มีงานตัดต่อในส่วนของปีกหมวก เพิ่มความสวยงามและความพรีเมี่ยมเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าสามารถกำหนดสีหมวก และส่วนที่ตัดต่อได้ตามต้องการ

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : กำหนดได้ตามต้องการ
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : กำหนดได้ตามต้องการ
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มงานตัดต่อในส่วนปีกหมวก

จำนวนงานปัก : กำหนดได้ตามต้องการ
ตำแหน่งงานปัก : กำหนดได้ตามต้องการ
สีงานปัก : กำหนดได้ตามต้องการ

หมวกแก๊ป Isuzu

    หมวกแก๊ป Isuzu เป็นลูกค้าจากทางแบรนด์รถยนต์ ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยเป็นหมวกแก๊ปสีล้วนมีการเพิ่มส่วนประกอบพิเศษเป็นกุ้นปีกหมวก โดยทำให้หมวกดูพรีเมี่ยมสวยงามมากขึ้น โดยในส่วนของกุ้นปีกหมวกนั้นเราสามารถกำหนดรายละเอียดสีชิ้นผ้ากุ้นปีกหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก :
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : มาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : ตามที่ลูกค้ากำหนด
ตำแหน่งงานปัก : ตามที่ลูกค้ากำหนด
สีงานปัก : ตามที่ลูกค้ากำหนด

หมวกแก๊ป-Pure-1หมวกแก๊ป-Pure-2

หมวกแก๊ปPure

    หมวกแก๊ป Pure หมวกแก๊ปสีล้วนที่ลูกค้าจากทาง Pure ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกกับทางโรงงานของเรา โดยเป็นหมวกแก๊ปแบบมาตรฐานสีน้ำเงินล้วนทั้งใบ พร้อมงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่งในส่วนชิ้นหน้าหมวกเป็นโลโก้ที่ลูกค้าให้ทางโรงงานของเราปักลงบนหมวก และในส่วนชิ้นหลังหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : สีน้ำเงิน
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : มาตรฐานซิปเลื่อนพลาสติกสีดำ
กระดุมหมวก : สีเดียวกับตัวหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับตัวหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้า และด้านหลังหมวก
สีงานปัก : 2 สี

หมวกแก๊ป-Fast-1หมวกแก๊ป-Fast-2

หมวกแก๊ปFast

     หมวกแก๊ปแบบสองสี ผลงานจากลูกค้า Fast ได้ติดต่อเข้ามาสั่งทำหมวกพรีเมี่ยมกับทางโรงงานของเรา โดยเป็นหมวกแก๊ปแบบทูโทนสองสี โดยมี3สีด้วยกันคือ หมวกสีน้ำเงิน สีเหลือง และสีเขียว ลักษณะเป็นหมวกแก๊ปชิ้นหน้าเป็นสีขาว ปีกหมวกและตัวหมวกเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด พร้อมทั้งเพิ่มความสวยงามและจุดเด่นลงไปทำให้ คืองานปักโลโก้สวยๆในส่วนชิ้นหน้าหมวกอีกด้วย

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก : ตามแบบ
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : 5 สี

หมวกแก๊ป-BRH-1หมวกแก๊ป-BRH-2

หมวกแก๊ปBRH

     ผลงานการผลิตหมวกแก๊ปBRH หรือรูปแบบหมวกที่เพิ่มรายละเอียดพิเศษให้กับลูกค้าในส่วนของปีกหมวก ทั้งเพิ่มงานสกรีน งานปัก จนถึงงานตัดต่อชิ้นผ้า ทำให้ตัวหมวกมีความพรีเมี่ยมน่าใช้งาน เป็นของแจกที่ใครหลายๆคนได้รับต้องชื่นชอบเป็นแน่นอน

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : Cotton 20×10
สีหมวก :
รหัสสีผ้า :

หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติกแบบมาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม : เพิ่มงานปัก งานสกรีน ตัดต่อ ลงบนปีกหมวก

จำนวนงานปัก :
ตำแหน่งงานปัก :
สีงานปัก :

 

หมวกแก๊ปVolkswagen

    หมวกแก๊ปVolkswagen แบบตัวอย่างผลงานหมวกแก๊ปที่ลูกค้าติดต่อสั่งทำกับทางโรงงานของเรา เป็นลูกค้าจากทางค่ายรถ Volkswagen ทำหมวกพรีเมี่ยมเพื่อใช้แจกในงาน กิจกรรมที่ทางค่ายรถจัดขึ้น โดยแบบหมวกที่เลือกเป็นหมวกแก๊ปสีล้วนทั้งใบ เป็นสีน้ำเงิน พร้อมทั้งมีงานปักโลโก้ 1 ตำแหน่งในส่วนด้านหน้าหมวก

 


 

Spec รายละเอียดหมวก

ประเภทหมวก : หมวกแก๊ป
เนื้อผ้าหมวก : แคนวาส
สีหมวก : สีน้ำเงิน
รหัสสีผ้า : สอบถามฝ่ายขาย

หางหมวก : มาตรฐาน
กระดุมหมวก : สีเดียวกับหมวก
รูระบายอากาศ : สีเดียวกับหมวก
รายละเอียดพิเศษเพิ่มเติม :

จำนวนงานปัก : 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัก : ชิ้นหน้าหมวก
สีงานปัก : งานปัก 1 สี สีขาว